Studenti a studentky ze čtvrtých ročníků a septimy vedli diskuzi před televizními kamerami na téma prezidentských voleb a blížících se voleb krajských. Besedu otevřela, ve společnosti hojně diskutovaná, otázka korektnosti volby prezidenta, volba tajná, veřejná, přímá „Naši studenti využili časovou dotaci třiceti minut k velice konstruktivnímu dialogu, který byl opřen o věcné argumenty, slova neskrývající kritiku a také chválu,“ uvedla učitelka Lenka Píchová s tím, že většina z nich se vyslovila proti přímé volbě prezidenta a dala přednost volbě tajné před veřejnou.

Co se týká nadcházejících voleb do krajského zastupitelstva, shodli se všichni na tom, že sejejich osobního životapráce a činnost členů krajského zastupitelstva dotýká více, než-li činnost vládních představitelů. Předmětem jejich zájmu bylo srovnání hejtmana Středočeského kraje, pana Bendla,(jeho vystupování v mediích, výsledky práce, komunikacena veřejnosti)s některými vládními činiteli, poukázali také na kvalitu informací na webových stránkách krajského zastupitelstva.

A co nervozita studentů před televiznimi kamerami? „Před kamerou měli studenti trému, kdo by ji neměl, ale zvládli tuto situaci na výbornou," řekla Píchová. O tom, jak studenti odpovídali můžete vidět v televizi 8. března na programu ČT 24.