Počasí prospělo pouze kůrovci

Nemalé komplikace způsobila současná situace lesníkům. „Sucho pro nás má nepříznivý dopad v oblasti zalesňování, kde došlo k nezanedbatelným ztrátám,“ sdělil Stanislav Peroutka ze společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora. Zřejmě ještě větší potíž ale podle jeho slov znamená rozvoj kůrovce, k němuž vedle větrných kalamit významně přispělo právě sucho.

Nadšeni nejsou ani zemědělci. „Sucho ovlivnilo vzcházení řepek, porosty jsou nerovnoměrné,“ uvedl Miroslav Pospíšil ze zemědělské společnosti Kačina. Jarní suché počasí mělo podle něj nepříznivý vliv na výnosy zeleniny. Výsledkem je nižší hospodářský výsledek zelí či brambor. Negativně byla ovlivněna i úroda kukuřice.

Méně starostí nadělalo sucho podle slov porybného Josefa Víty rybářům. „Rybníky tvoří soustavu, voda se v nich proto průběžně doplňuje,“ sdě〜lil.
Vedle lesních a zemědělských hospodářů však sucho přidělalo vrásky na čele každému, kdo používá vlastní studnu. Své by o tom mohli vyprávět například v Červených Janovicích. „Lidé mají v několik metrů hlubokých studních třeba jen šedesát centimetrů vody,“ připomněl místostarosta Červených Janovic Miroslav Ptáček. Situaci příliš neprospívá ani pravidelné vypuštění blízkého rybníka Katlov, které způsobí další pokles hladiny podzemní vody.

Potřebná dotace je těžko dosažitelná

Obec se proto snaží maximálně urychlit připravovanou výstavbu vodovodu. Příliš jí však nepřejí administrativní podmínky, především parametry pro přidělování dotací z Evropské unie. Bez nich je na malé vesnici totiž prakticky nemožné podobný záměr uskutečnit. „Přednost mají obce s více než dvěma tisíci obyvateli. Paradoxem je, že až budou tyto uspokojeny, přijde řada na vesnice s méně než pěti sty obyvateli. Nemusím dodávat, že se nacházíme přesně mezi těmito dvěma hranicemi,“ postěžoval si místostarosta Ptáček.