Smyslem obnovy je vrátit parku historickou podobu, kterou měl přibližně v roce 1838. Proč právě v tomto roce? „Jelikož nejsou dochované provozní plány a neexistuje ani žádný plán, který by tomu předcházel, vychází se v podstatě z pozemkového katastru, který je tady z roku 1838,“ vysvětlil ředitel zámku Pavel Novák.

Jak doplnil, v tomto roce výsadba z roku 1789 dorostla do fáze, kdy se ještě nezačala nijak rozpadat, ale už byla jasná konečná podoba. „Co tam mělo vyrůst, to už vyrostlo, a ještě tam nebylo nic navíc, ani nic neubylo,“ uvedl ředitel. Park se pochopitelně do první třetiny devatenáctého století nevrátí stoprocentně, částečně zachovány zůstanou i některé významnější nové úpravy. „To jsou třeba šeříky. Část z nich tam zůstane,“ vysvětlil Novák.

Základ obnovovacích prací tvoří rekonstrukce takzvaných pohledových os parku. Jedná se o průseky, které jednak z osmi stran otevíraly pohled na zámek a jednak se růžicovitě rozbíhaly z bodu v Oboře, v němž byla dříve umístěna ozdobná kovová váza, ještě předtím pak historický altán. „Hlavní pohledová osa, která už je díky studentům z lednické zahradnické fakulty obnovená, vedla na Kaňk,“ upřesnil ředitel.

Jak ředitel Novák připomněl, celou rekonstrukci by nebylo možné uskutečnit bez vzájemné spolupráce mezi muzeem a Lesy České republiky. „To, co veřejnost vnímá jako Oboru, to je lesní část parku. Zámecký park měl původně dvě stě hektarů, z čehož dvacet hektarů bylo vymezeno takzvanou ha–ha zdí (z jedné strany vyzděný terénní stupeň – pozn. red.). To je vnitřní část parku, v níž vykonává právo hospodaření Národní zemědělské muzeum. Ve zbývajících sto osmdesáti hektarech, kde je převážně les a louky, vykonávají k lesním pozemkům právo hospodaření Lesy České republiky, k těm nelesním pak Národní zemědělské muzeum,“ vysvětlil Novák.

Vedle obnovení pohledových os bude k nejvýraznějším změnám v parku patřit rozšíření lučních ploch. Většinu plochy parku – i pod stromy – pak pokryje travní podrost doplněný bylinami.

To vše by podle projektu mělo být doplněno novou naučnou stezkou, pozorovacími plochami a podobně.

Rekonstrukce pak nepřinese pouze radost, ale i řadu starostí. Tou hlavní je, že na realizaci celého projektu muzeum zatím nemá dostatek peněz. Evropská dotace, kterou před dvěma lety získalo, totiž pokryje pouze takzvané vegetační úpravy, tedy ty, které souvisejí se zeleným porostem. Na ostatní části projektu, jako je mobiliář, parkové stavby či opravy zdí, se zatím finančních prostředků nedostává. A bez dotace to nepůjde. Kromě toho je tady desetileté „udržitelnosti projektu“. Tedy zachování úprav nejméně po dobu deseti let. „Na to bude nutné přijmout nové zaměstnance, což si za současných podmínek neumím představit,“ posteskl si ředitel.

Zámek patřil Chotkům a Hohensteinům

Zámek Kačina patří k nejvýznamnějším empírovým stavbám v České republice. Podle plánů Ch. A. Schurichta ho pro hraběte Jana Rudolfa Chotka postavil J. Fischer. Zámek je obklopen přírodním parkem navrženým N. Jacquinem. Chotkové žili na Kačině až do roku 1911, kdy zemřel poslední z nich a zámek zdědil jeho synovec Quido Thun Hohenstein. Zámek mu byl v roce 1945 zkonfiskován. Muzeum jej získalo počátkem 50. let a postupně zde vybudovalo řadu expozic. Ty jsou pro svůj rozsah, více než 3 000 metrů čtverečních rozděleny do tří samostatných prohlídkových okruhů. Od roku 2010 jsou otevřeny nové moderní expozice, které informují o historii českého a moravského venkova a o historii stravování.

Zdroj: www.nzm.cz/kacina