Během týdenního pobytu děti okusí rozmanité aktivity jako hry v lese, pěší výlety do okolí, koupání, hry na hřišti a mnoho dalších. „ Každý večer vyhlásíme téma na další den a na toto téma budou zaměřeny všechny aktivity. Byli jsme už například Indiáni, Ufoni, lidé ze středověku a tak dále,“ popisuje průběh tábora hlavní vedoucí a vychovatelka býchorského dětského domova Vladislava Greifová.

Tábora se letos účastní 19 dětí ve věkovém rozmezí deset až sedmnáct let. Podle slov Greifové je tento počet poměrně vysoký. Bohužel je to v tomto případě docela smutné, protože to znamená, že nemají možnost být doma u svých rodičů.

Děti jsou rozděleny do tří oddílů, které mezi sebou soupeří při hrách, ale které mají také povinnost střídat se o služby v kuchyni a jídelně. Vaří si sice samy, ale je u nich vždy někdo, kdo je kontroluje. „Tábor má děti naučit větší samostatnosti. Na druhou stranu se však snažíme, aby pro ně představoval zpestření a zábavu. Vymýšlíme pro ně různé soutěže a velkým plusem je i přítomnost kutnohorského herce Vaška Veselého, který s dětmi často připravuje různé dramatické činnosti,“ dodává Vladislava Greifová. Program prý vypadá jako na ostatních táborech s tím rozdílem, že zde se jim snaží poskytnout více volnosti.

Dětský domov Býchory pro své svěřence chystá o prázdninách ještě mnoho dalších aktivit. Jednou z nich bude například velmi oblíbená cykloturistika nebo se děti pořádně vyřádí na raftech při sjíždění Vltavy.

AUTOR: JANA KŘIVÁNKOVÁ

Děti z dětského domova besedovaly s policisty


Osmnáct dětí z Dětského domova Býchory navštívil pracovník preventivně informační skupiny Okresního ředitelství Policie České republiky nprap. Daniel Votroubek společně s policistkou kutnohorského Dopravního inspektorátu, prap. Veronikou Kounickou. Děti měly jedinečnou možnost osobně se seznámit s výstrojí a výzbrojí policisty zařazeného ve stálé pořádkové jednotce. Policistka jim navíc jednotlivé části výstroje odborně popsala a vysvětlila jejich použití a funkčnost. Při této besedě se policisté ovšem zaměřili hlavně na prevenci kriminality, kdy zmínili trestně právní odpovědnost dospívajících a problematiku mezilidských vztahů. Potěšením byl nejen zájem ze strany přítomných pedagogů, ale hlavně dětí, které využily možnost klást otázky související s policejní činností.

AUTOR: nprap. Daniel Votroubek