Je či není mapa umístěna správně?

Výhrady k řešení mapy umístěné na této tabuli na straně při pohledu z náměstí však má výhrady Kutnohorák Miroslav Uhlíř. „Z obou stran je ta stejná mapa, takže když se dívají ze strany náměstí, tak mají ulice obrácené. Husova je tam, co Tylova a naopak,“ vysvětlil svůj poznatek obyvatel centra Kutné Hory. Podle něho je sice mapa dobrým nápadem, který napomůže při pohybu turistů po městě, ale v tomto směru je spíše mate.

Ptá se tedy, zda by bylo možné tuto mapu předělat, aby byla zrcadlově a odpovídala tak reálnému pohledu člověka, který před ní stojí.

„Panel je v majetku společnosti DARUMA a byl realizován za spolupráce města Kutná Hora, které dodávalo podklady a informace především z oblasti cestovního ruchu,“ vysvětlil Pavel Ladra z oddělení kultury, školství a tělovýchovy na městském úřadě v Kutné Hoře.

Orientace se drží světových pravidel

Zvukový informační panel instalovala firma, která má právě s těmito prvky bohatou zkušenost z více než stovky českých měst. Podle vedoucího technického oddělení společnosti DARUMA Martina Černého vycházeli stejně jako v ostatních zakázkách z mezinárodního pravidla pro informační nosiče. „Přibližná shoda orientace města s orientací plánu města, umístěného z jedné strany zvukového informačního nosiče, je čistě náhodná a samozřejmě souvisí s výslednou prostorovou orientací instalovaného zvukového informačního nosiče,“ sdělil k této problematice.

Pokud by tedy byla tabule pootočená v jiném směru, tak by mohli lidé namítat, že je Husova ulice vlastně Kollárova a Tylova může být zaměněna s ulicí 28. října nebo obráceně.

Pokud by byl ze strany města zájem o vytvoření přesné mapy vzhledem k místu, kde turista stojí, tak by musela být správně zorientována v tomto jediném prostoru. „Použití takového orientačního plánu je však velice limitované,“ upřesnil Martin Černý.

Plán je premiérou v mapách města

Na informačním panelu najdou lidé plán Kutné Hory včetně okrajových částí. „Podařilo se tam zanést i nové pojmenování ulic v městské čtvrti Kaňk,“ přiblížil František Tvrdík, vedoucí technického oddělení městského úřadu.

Vyznačené jsou památky, ke kterým si mohou lidé spustit i cizojazyčný komentář. Mapa poskytne i přehled o důležitých institucích, nádražích a ubytování.