Cena tepla se dařila snížit díky technickým opatřením. To však není dlouhodobé řešení a proto hledalo město soukromého partnera, který by svou technologií a investicemi stabilizoval cenu.

Polemika o záměr a hodnocení

Hodnotícími kritérii komise byla cena dodávaného tepla, výše nájemného do městské kasy a částka za odkup 51 procent obchodní společnosti KH Tebis. „Kladli jsme důraz na schopnost stabilizovat cenu tepla,“ vysvětlil místostarosta Tomáš Benada. Šlo tedy spíše o finanční kritéria.

Naopak na kvalitativní nabídku, tedy zkušenosti v oboru se zaměřil jeden z dalších uchazečů. „Je mi divné, že vybrali společnost, která se problematikou nezabývá,“ zauvažoval předseda představenstva společnosti ČKD Pavel Krenk z pozice jednoho ze zájemců. Podle jeho slov se za daného hodnocení změnilo skutečné hledání partnera v obchodování s podílem v KH Tebis. „Cena a podmínky, které nabízí jsou nesmyslné,“ komentoval komisí vybranou nabídku Pavel Krenk s tím, že v tomto okamžiku jde spíše o partnerství, které by mělo fungovat efektivně dalších několik desítek let. Toho je dle jeho slov zárukou firma, která má za sebou nějakou historii. „Dává všanc svoje jméno, protože když něco nedodrží, tak by v oboru skončila,“ vysvětlil.

K ceně

Současná cena tepla je 439 korun za gigajoule. „V nabídkách se vyskytly ceny, které jsou mírně nižší, než je tato,“ uvedl Tomáš Benada. Vybraná firma, Česká kapitálová společnost, nabídla částku 429 korun. „My jsme nabízeli 398 korun za gigajoul,“ odpověděl na dotaz Deníku Pavel Krenk. Tato částka zahrnuje rozpočítané budoucí investice, a dokážou ji garantovat na určené období. V závodě získávají pro svou spotřebu teplo za dvě stě korun. „Používáme ekologickým způsobem uhlí,“ přiblížil Pavel Krenk s tím, že náklady na materiál tvoří šedesát procent ceny a v budoucnu hodlají používat jako médium biomasu, a proto řeší i problém s jejím nákupem.

Hlasování

Přesně za týden usednou zastupitelé k hlasovacímu zařízení nad návrhem prodeje obchodního podílu. Pokud z něho vyjde konkrétní jméno, pak ještě proběhne proces sjednávání smlouvy, kterou budou opět schvalovat. Ve smlouvě by měla být ošetřena i několikaletá garance ceny tepla, kterou by podle podmínek zadání měli mít možnost kontrolovat a vetovat zástupci města.

A případné stížnosti na průběh hodnocení nabídek? „Každý bude mít právo se odvolat,“ odpověděl Tomáš Benada s tím, že oficiální oznámení uchazečům nastane, až když zastupitelstvo řekne „ano“ určité konkrétní firmě. Zatím tedy vyčkávají i účastníci výběru. „Nebudu se bránit, protože to není řízení, ani soutěž. Vyhlásili to jako záměr,“ zdůraznil Pavel Krenk s tím, že je celé jednání zbytečně mlhavé. Podle jeho slov však může v této situaci přijít kdokoli a zpochybnit vítězství. To by vzhledem k závažnosti této věci a počtu obyvatel města, kterých se to týká bylo nemyslitelné.

A co dál?

Záložní alternativu k získání partnera zatím město nemá. „Majitelé domů si mohou rozhodnout, jakou formou budou domácnosti vytápět. Mají možnost o svém majetku rozhodovat, musí však splnit určitá nařízení,“ zdůraznil Tomáš Be〜nada. Město bude muset kažopádně uvažovat o získání investic do teplárenství. „Některá zařízení jsou na hranici životnosti. Jen díky velmi dob〜ré správě je šance ho ještě používat,“ dodal.

Společnost ČKD hodlá pokračovat v projektu spalování biomasy ve spolupráci se zemědělci. „My projekt jedeme bez ohledu na to, jestli bude město připojeno, nebo ne. Časem chceme připojovat domy dole pod kopcem,“ přiblížil Pa〜vel Krenk. Mohli by se tak stát městskému teplárenství konkurentem.

Nepodléhejte dojmům

Teplo patří k základním biologickým potřebám člověka. A samosprávci mají tedy v tuto chvíli klíč k tisícům „životů“ ve stovkách kutnohorských domácností napojených na městské teplo. Možná si někdo řekne: No, co těch pár korun na jednotku!“ Zdražování může odčerpat tisíce navíc z účtů rodin, protože tepla se těžko vzdají. Samospráva má v rukou tu moc rozhodnout, zda si v příštích letech sáhne řada Kutnohoráků hlouběji do kapsy. Teplo však není jedinou potřebou živého tvora, ale cenu potravin asi těžko naši komunální politikové jakkoli ovlivní. A tak alespoň v této jediné složce by měli vzít rozum do hrsti a za všechny ty, které zastupují, vyjednat „slevu“.