Povedou jednání s jednou firmou

„Bylo by dobré, aby se oslovil vítěz výběrového řízení a projednaly se s ním jeho schopnosti a nabídka a potom teprve rámcová smlouva,“ uvedl včera starosta Ivo Šalátek (ODS). A jak vidí vstup České kapitálové společnosti, coby komisí vybraného partnera pro kutnohorské teplárenství, opozice? „Chceme společnost, která by dokázala udržet cenu tepla alespoň na současné výši,“ prozradila zásadní požadavek zastupitelka Marie Matyášová (ČSSD). Strikně však požadují jasné jednání a kvalitní smlouvu. „Důležité je uzavřít smlouvu tak, aby to bylo ošetřeno tak, aby to nemohlo sklouznout někam jinam,“ dodala Marie Matyášová. Rádi by se také osobně seznámili prostřednictvím prezentace se zájemci, jejich technologií a vizí kutnohorského teplárenství. „Investice jsou dané, ale chybí informace o technologii, a jakým způsobem hodlají cenu tepla udržet,“ připomněla ještě Marie Matyášová.
Pokud by tedy našli komunální politici společnou řeč, tak by mohla být předložena smlouva ke schválení již na zářijovém zasedání zastupitelstva. „Zadání bylo o číslech a penězích, musíme však mít návrh smlouvy, garance a termíny, což v této době není ani možné ještě udělat,“ zdůraznil Ivo Šalátek. Jasné je, že z dnešní debaty by mělo vzejít konkrétní jméno, s kým má město jednat.

Pokud bude málo hlasů pro

Vše je v rukou sedmadvaceti zastupitelů. „Musí dát jasný signál, s kým jednat. Jinak bychom oslovili v pořadí další společnost,“ upřesnil starosta.
V politickém spektru však bývá v Kutné Hoře někdy problém získat převahu, a proto by mohla nastat i situace, že nepadne končené rozhodnutí. „Jednou zastupitelstvo odsouhlasilo vstup strategického partnera a odsouhlasilo i vyhlášení výběrového řízení, které proběhlo. Chtěl bych potom znát důvody, téměř bych řekl zákonné. Kredit města by tím mohl být poškozen,“ okomentoval tuto variantu na dotaz Deníku starosta. Město přitom potřebuje především zainvestovat do zařízení k výrobě tepla a technologie, která by nahradila stále se zdražující zemní plyn.

Technologie sníží cenu pod čtyři sta

„Pro zákazníky k žádné změně z krátkodobého hlediska nedojde. V delším časovém horizontu by měli mít kvalitnější a rychlejší služby. A po realizaci investice by měli mít i dlouhodobě garantovanou cenu tepla,“ sdělil Martin Zikmund z České kapitálové společnosti. Ve své nabídce tedy přišli s okamžitou garancí ceny 429 korun za gigajoul a později s poklesem až na čtyři stovky, které by dosáhli po zavedení technologie zplynování odpadů. Tato cena by se postupně v osmém roce po vstupu do KH Tebis dostala na stávající úroveň, tedy 439 korun.

Vznikly otazníky kolem hodnocení

Jak jsme vás již dříve informovali, tak se objevily hlasy, které nesouhlasí s průběhem vyhodnocování nabídek komisí. V celém jednání může tedy ještě dojít ke zvratu.