Lidé se na zimu připravují i na Kutnohorsku a na poslední chvíli vyhledávají kominické služby a poradenství.

Revize? Ze zákona jednou ročně!
„Pro nás jsou tato období nejtěžší, protože i my se musíme vyrovnávat se stresem a návalem zákazníků. Komíny 
a kotle by se měly kontrolovat v průběhu celého roku, ne jen na poslední chvíli," popisuje sezonní boom Stanislav Košnar z Kutné Hory.

Při nedostatečné revizi komínů může majiteli domu hrozit pokuta až v řádech desetitisíců korun.

Na Kutnohorsku není příliš mnoho kominických firem, a proto by si zákazníci měli zařizovat čištění a úpravy komínů již v letním období, či na jaře. Ze zákona je nutné provádět údržby odborníkem alespoň jednou ročně a díky nim bude zamezeno případným požárům, či tučné pokutě.

Majitelé domů by si měli čistit komíny třikrát ročně. „Po každé údržbě se vedou povinné záznamy, jejichž originály vlastní zákazníci a já mám kopie," uvedl dále Stanislav Košnar.

Údržbu komínů lidé často zanedbávají
Dle slov dotazovaných kominických firem někteří lidé údržby komínů zanedbávají a nevěnují jim pozornost. Ve špatném technickém stavu se ale nenacházejí jen komíny. „Jednou se nám stalo, že 
v domku postarší ženě o berlích chytly ve velkém komíně saze. Závadou nebyl jen špatný technický stav komína, ale i špatná dvířka u kotle. Žena utrpěla popáleninami. K případu došlo na jaře," popisuje možné nebezpečí kominík Filip Černý z Bohdanče.
V souvislosti s podobnými případy je nutná i spolupráce hasičů, kteří zasahují nejen při vzniklých požárech, ale pomáhají i s nutnými úpravami komínů. K těm dochází hlavně v situacích, kdy si zákazník komín neodborně postaví sám. „Řekl bych, že toto je nejčastější problém. Komín si zákazník sice sám postaví, ale není technicky zabezpečen. Před takovou akcí je potřeba se obrátit na nás a poradit se," řekl Černý.

Hrozí i tučné pokuty
Další z nejčastějších závad, se kterými se kominíci setkávají, je používání špatného materiálu nejen při výstavbě komína, ale i při samotném topení.
Práce kominíka je poměrně dost fyzicky náročná. Největšími překážkami jsou výšky a v letním období intenzivní sluneční žár.

Kominíci působící na Kutnohorsku často jezdí i mimo region. Filip Černý má své zákazníky i v Humpolci.

V souvislosti s kominíky existuje i staré známé pořekadlo „Vidíte-li kominíka, chyťte ho za knoflík, přinese vám štěstí". Dle slov Stanislava Košnara na toto pořekadlo mnoho lidí věří: „Ano, setkávám se s tím velmi často a prý to funguje," řekl s úsměvem.

Denně se po kominických službách dotazuje až desítky zákazníků. „Sice jsem se zatím nesetkal s nějakým kuriózním případem, kdy bych se měl z pohledu na neudržovaný komín doslova kácet, ale obtížná je i údržba a výměna zastaralých instalací, které už neodpovídají dosavadním normám," řekl Miloš Vereb z Vrdů o dalším častém problému. „Tyto případy jsou obvykle zaznamenávány i v činžovních domech u plynových topných těles," dodal Vereb.

Amatéři mohou způsobit spoušť!
Největším zlem pro hasiče jsou takzvaní „nájezdoví kominíci". O výskytu těchto podvodníků se často setkávají hasiči při vzniklých požárech. Jeden z takových případů se naskytl i v minulém roce.

„Řešili jsme například záležitost, kdy od sazí chytl komín. Paní málem vyhořela 
i část bytu. Nechtělo se nám příliš věřit, že byla kontrola provedena. Poté jsme ale určitý dokument dohledali. Podle jeho výkazu nebyla kontrola provedena dostatečně, což vypovídá o tom, že se jednalo 
o jednoho z podvodníků," popsal jeden z případů vrchní inspektor a vyšetřovatel požárů Luboš Kovanda.

Tato záležitost je největší hrozbou hlavně pro starší obyvatele malých vesnic. „Údajný kominík se může ohánět razítkem, ale ti lidé ve skutečnosti nevědí, jak to razítko doopravdy vypadá. Pustí toho člověka bez dozoru na půdu a nemůžou mít jistotu, zda tam doopravdy kontrolu provádí," varuje před možným podvodem Kovanda.

Dle něj jsou případy ve Středočeském kraji tak časté, že i kominík z Jablonce nad Nisou musí dojíždět do středních Čech, aby práci zodpovědně provedl.