V rámci tohoto projektu došlo k statickému zajištění středověkého zdiva, opravě střech, fasád, interiéru a restaurování významných prvků. Zároveň bylo upraveno nejbližší okolí a veřejnosti byla  zpřístupněna zvonice. Takto opravený kostel může spolu s přilehlou farou do budoucna sloužit jako důstojné  zázemí pro bohoslužby, kulturně-duchovní programy, rodinné oslavy a jiné.  

Slavnostní otevření obnoveného kostela spojené s připomínkou významné osobnosti českého exilu Arciopata Anastáze Opaska  proběhne v sobotu 21. dubna od 11. hod. Úvodní bohoslužbu celebruje převor břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek. Celodenní program bude  zahrnovat mimo jiné znovu zavěšení restaurovaného zvonu z roku1475 aslavnostní zazvonění, prezentaci zajímavostí odhalených v průběhu stavby, projekci dokumentárního filmu o životě Anastáze Opaska  a doprovodnou výstavu fotografií Jindřicha Štreita.