V regionu již má tradice své místo

Tříkrálová sbírka se uskuteční o víkendu 8. a 9. ledna 2011. Tři krále budou moci lidé vidět už dříve jako jedny z postav živého betlému. Ten se koná v Čáslavi 5. ledna na Kostelním náměstí a v Kutné Hoře 6. ledna od 15 hodin na zahradě v Trebišovské ulici.

„Koledovat půjdeme v lednu již pojedenácté,“ upřesnila Marie Macková z Oblastní charity Kutná Hora. Za deset let se tak podařilo třem králům na Kutnohorsku získat celkem 1 974 700 korun. Výše výtěžku má vzestupnou tendenci. Vloni se od štědrých dárců vybralo rekordních více než 303 tisíce korun.

Než králové vyjdou do domácností

A jak vlastně taková pouť novodobých tří králů vypadá? Trojice se shromáždí před kostelem svatého Jakuba v Kutné Hoře. Tam se koná bohoslužba s požehnáním.

Poté si vyzvednou tříkrálové pokladničky a průkaz, za které odpovídá dospělý koledník nebo průvodce malých koledníků. Každá trojice či čtveřice obdrží mapu své lokality a jde na své místo, kde dům od domu zvoní, klepou a rozeznívají zvonky. Koledují a získávají do pokladniček peníze od dárců. Těm potom rozdávají cukr a píšou posvěcenou křídou nápis „K+M+B 2011“.

Po návratu na základnu se pak občerství většinou gulášem a teplým čajem, který je v současných mrazech nezbytností.

Co se poté děje s vybranými penězi

Za úředního dozoru se pokladničky rozpečetí a spočítají se drobné i bankovky.

Část sbírky směřuje na zahraniční projekty Charity Česká republika. „V roce 2010 byly další prostředky uvolněny i pro humanitární pomoc při katastrofách v Indii a na Haiti,“ přiblížila Marie Macková. Větší část sbírky čítající pětašedesát procent zůstává na projekty v našem regionu. „ Z výtěžku loňské sbírky financujeme dostavbu denního centra pro seniory, klubu Atrium, v Trebišovské ulici,“ zmínila Macková.

Ze sbírky byla také financována činnost čáslavského dobrovolnického centra. Dobrovolníci směřují do nemocnic a ústavů, kde působí jako společníci a organizují kulturní akce. Část také směřovala do aktivit pro děti střediska Domek a mateřského centra Kopretina.

Rok 2011 je vyhlášen mezinárodním rokem dobrovolnictví, proto by i místní centrum tuto aktivitu chtělo přiblížit občanům.

Sbírka uhradí již započaté projekty

Lednová sbírka by měla opět přispět k pokračování těchto aktivit. „Klub Atrium by měl být dokončen a začít sloužit veřejnosti,“ dodala Marie Macková.
Zájemci, kteří by chtěli rozšířit řady koledníků, se ještě mohou přihlásit ve středisku A+D Oblastní charity Kutná Hora v Tylově ulici.

Jitka Koděrová