Každý účastník vyrazil samostatně po červené turistické značce údolím proti proudu říčky Vrchlice, směrem na Malešov k cvičné horolezecké stěně. „Akci pořádá oddíl cyklo již čtvrtým rokem jako náhradu za zrušený jarní Pochod Vrchlického stezkou, kterého se účastnilo čím dál méně turistů,“ předeslal tajemník TJ Turista Petr Dojčiak s tím, že oddíl cyklo přišel s nápadem konání akce zvané Zahájení sezony. Nultý ročník se konal v roce 2004 na vrchu Vysoká, v roce 2005 na hradě Sion, v roce 2006 na zámku Kačina a letos v Malešově. „Této akce se účastní v průměru okolo stovky turistů,“ dodal Dojčiak.

Program na trase byl docela zajímavý. Mnozí účastníci „vítání jara“ mohli vyzkoušet jak „porazit“ skálu. Na cvičné skále u Velkého rybníka pod vedením Jardy Ďoubala z oddílu Samotář, se uskutečnila ukázka dovedností vysokohorské turistiky. Občerstvení bylo zajištěné cyklokroužkem Lenky a Lukáše Podolákových, kteří zde měli výbornou knedlíčkovou polévku, vuřty a nechybělo ani tekuté osvěžení. Turisté si prohlédli i tvrz a místní hasiči z Malešova jim ukázali své vozy. Kynologové předvedli pár kousků se svými psími mazlíčky. Po proslovu předsedy TJ Turista Jardy Liberského turisté vyrazili zpět k domovu.

V pátek odjeli turisté na další akci nazvanou Ve stínu temelínských věží. „Navštívíme zámek Bechyni, zámek Hlubokou, elektrárnu Temelín, Stádlecký most, malovaný hřbitov v Albrechticích a další zajímavá místa,“ prozradil tajemník TJ Turista Petr Dojčiak s tím, že návrat zpět do Kutné Hory bude na Velikonoční pondělí 9. dubna.