Vítězně z něj vyšlo Sdružení pro demolici bytového domu Uhelná 555. Jeho vedoucí účastníkem je společnost AVE CZ odpadové hospodářství a spolu s ním je ještě členem VSJ Mechanizace," informoval starosta Kutné Hory Ivo Šanc.

Sdružení pro demolici bytového domu Uhelná 555 nabídlo za práce cenu 1 milion 811 tisíc korun.
„Byla to zajímavá částka, neboť cena stanovená projektem se pohybovala kolem sedmi milionů. My měli vyčleněny v rozpočtu tři miliony a nabídky, kterých se ve výběrovém řízení sešlo asi devět, se pohybovaly v rozmezí od té vítězné ceny, až do devíti miliony," popsal starosta. Obrovský rozptyl mezi cenami vysvětlil Šanc tím, že AVE CZ využívá svých možností zpracování materiálu a recyklace a nepotřebuje tedy zařizovat další ekonomické úkony. Právě to uvedl jako jeden z hlavních faktů, které by mohly stanovit vítěze, již v době vyhlašování konkurzu.

Demolice domu bude zahájena během několika dnů, maximálně týdnů. Vedení radnice si není vědomo žádných hrozících omezení. „Práce by neměly nijak ztížit život a provoz v bezprostředním okolí, neboť dům bude rozebírán postupně," dodal starosta.

Dům je prázdný 
už rok a půl
O demolici cihlové stavby, která je milně považována za panelák, se hovoří již delší dobu. Nájemníci, kteří v minulosti dům obývali, byli vystěhováni již před více než rokem a půl. Od té doby byl dům zcela pustý. Konkrétní podobu začal mít ale plán zbourání stavby až loni v zimě, kdy bylo jasné, že „pět set padesát pětka" půjde k zemi v druhé polovině roku 2013.