Závody pořádalo uhlířskojanovické Skautské středisko Jana Roháče z Dubé a na Sioně. Celkem se utkalo třináct družin z Kutnohorska.

Na cestě hledali a skládali amulet

Počasí přímo lákalo do přírody. „Závod byl připraven jako cesta hledání a složení amuletu potřebného na pomoc svatému Jiří, který je patronem skautů, v boji proti drakovi,“ uvedla jedna ze skautských vedoucích.

Na cestě čekalo malé dobrodruhy ve věkovém rozmezí pět až jedenáct let plnění úkolů z oblasti první pomoci, dopravní výchovy, tělesné zdatnosti i plnění úkolů z ovládání současné skautské techniky.

Děti plnily úkoly většinou úspěšně a s elánem. Malá zaváhání a ztráta bodů přesto někoho rozesmutnily. Pěkné počasí a plno nových zážitků ale brzy vymazaly smutek z tváří. Posezení u ohníčku i hry s kamarády však vynahradily případný neúspěch.

V závěru soutěže se společnými silami podařilo všem družinám draka zdolat. Po vyhlášení výsledků si vítězové odnesli vybrané ceny.

„Je dobře, že se i v dnešní uspěchané době najde parta nadšenců, kteří dovedou věnovat svůj čas práci s dětmi. Závody se určitě vydařily. Všem, kteří pomohli při jejich přípravě a realizaci, patří poděkování,“ doplnil jeden z přihlížejících.