Současný starosta Josef Hrádek dodržel co proklamoval na začátku volebního období a v letošních volbách již nekandiduje.

Na ty, kteří jsou lídry letošních kandidátek jsme zacílili tři otázky:

1. Proč jste se rozhodl kandidovat?
2. Co je podle vás největší problém v Uhlířských Janovicích? Jak byste ho řešil?
3. Co byste chtěl ve městě po volbách změnit?

Vlastimil Neťuka, 72 let, Hasiči – Sdružení nezávislých kandidátů, důchodce, bez politické příslušnosti.
1. Jako nejstarší hasič v našem spolku bych chtěl především pomoci řešit současné úkoly ve městě. Máme v Uhlířských Janovicích hodně mládeže, rád bych, aby pokračovaly a rozšiřovaly se aktivity právě pro ně. Zkrátka pracovat pro město a pro lidi.
2. Jako největší problém současnosti vidím dostavbu domova důchodců. To je desetiletý pomník středočeského kraje. Pokud budu zvolen, chtěl bych vyvíjet tlak na krajské zastupitele tak, aby se ta stavba nějakým způsobem dotáhla do konce. Další věcí jsou opravy a údržba místních komunikací.
3. Chtěl bych rozšířit kontrolu nad zřizováním heren s videoterminály a zapojit mládež do mimoškolních činností, ať už se jedná o hasiče, Junák, Sokol, fotbalový klub či ostatní.

Jiří Buchta, 45 let, Nezávislí 2010, učitel, bez politické příslušnosti.
1. Není mi lhostejný další rozvoj města.
2. Nedostatek stavebních pozemků. Prvním krokem by bylo seriózní jednání o odkoupení.
3. Aby se více občanů zapojilo do společenského, kulturního a sportovního dění ve městě.

Jaroslav Trávníček, 61 let, Komunistická strana Čech a Moravy, soukromý podnikatel, KSČM.
Kandidát se nechtěl k otázkám vyjádřit.

Jaromír Procházka, 59 let, TOP 09, podnikatel, bez politické příslušnosti.
1. V posledních letech jsem zaznamenal ze strany zastupitelstva naší obce a jejího úřednického aparátu mnoho skvělých kroků, avšak i naopak. Podle mého jsou rodina a obec základem státu. Obec se má postarat o to, aby se jejím obyvatelům co nejlépe žilo a byli na ni hrdí, obec se má také postarat o své slabé, nemocné a o své občany v jimi nezaviněných potížích. Nenechat své lidi obírat a šidit, počínaje příliš silným státem, a lenochy, konče provozovateli hazardu. K tomu bych chtěl svým dílem přispět a proto jsem se rozhodl kandidovat.
2. Malý zájem občanů o dění v obci a rozhodování o společných věcech, zejména mladých lidí. Využití možnosti různých dotací, podmínky pro novou občanskou výstavbu, veřejný pořádek, ochrana a tvorba prostředí ve kterém žijeme, koncepce vodního hospodářství v naší části povodí Kouřimky a pozornost přičleněným obcím.
3. Přispět k velmi pečlivému a odpovědnému výběru tajemníka obce. Zlepšit přehlednost a otevřenost hospodaření s majetkem města. Lepší využívání možností dotací, rozšiřovat a zvelebovat nemovitý majetek obce, zajímat se o názory občanů a to i občanů žijících na vesnicích - důležité záměry obce se nebát potvrdit průzkumem veřejného mínění. Vytvářet lepší podmínky pro novou rodinnou výstavbu, více se zaměřit na veřejný pořádek, omezit herny, pití alkoholu na ulici, ničení majetku a rušení klidu. Zlepšit péči obce o seniory a mládež – nikdo nesmí nezaviněně strádat, aktivity mládeže by měly být citlivě usměrňovány žádoucím směrem. Zlepšit dostupnost telefonního signálu v našich sídlech, podpořit vytváření nových pracovní míst a možnosti studia vysoce nadaných dětí. Zrušení stání autobusů na Václavské náměstí, zřízení autobusového nádraží a parkování pro invalidy na náměstí. Zvelebit pramen řeky Kouřimky v Kochánově a usilovat o nákup rybníka Nový do obecního majetku. Podporovat výstavbu malých vodních nádrží, zajímat se o vodní zdroj v lokalitě Podmoky.

Josef Provazník, 53 let, Občanská demokratická strana, technik, bez politické příslušnosti.
1. Když mě místní sdružení ODS oslovilo, asi měsíc jsem to zvažoval, ale nakonec jsem se pro kandidaturu rozhodl hlavně proto, že bych chtěl přispět k rozvoji města a jeho obyvatel.
2. Problémů je určitě víc. K těm největším patří nedostatek stavebních parcel. Tudíž vyčlenit ještě nějaké pozemky města eventuelně vykoupit od soukromníků.
3. Ani tak změnit, jako hlavně pokračovat v již započatém, tedy opravách ulic a chodníků, zkusit tlačit na dostavbu rozestavěného domova důchodců, udržovat a rozvíjet stav a vybavení venkovských částí na které se občas trochu pozapomíná, zabezpečit kvalitní fungování městského úřadu. A hlavně město nezadlužovat a pokusit se v co největší míře využít možností získání různých dotací.

Petr Jech, 44 let, Česká strana sociálně demokratická, ÚO HZS Kutná Hora, bez politické příslušnosti.
1. Odpověď je prostá i když může znít otřepaně: není mi lhostejné město Uhlířské Janovice a život v něm.
2. Myslím, že není možné přesně stanovit který problém je pro město nejpalčivější. Pro někoho může jít o stav místních komunikací, jiní mohou více preferovat přesun autobusového nádraží mimo střed města a vybudování odpočinkové zony, další zase mohou poukazovat na nedostatek stavebních parcel a s tím související změnu územního plánu.
Ve volebním programu máme vyjmenované priority, ktarými bychom se chtěli po celé volební období zabývat. Jak který problém se nám podaří vyřešit záleží ale také - a to si je třeba přiznat a neslibovat nemožné - na objemu finančních prostředků se kterými město bude hospodařit. S oblibou zmiňovaná „krize“ kterou jsme my ani jiní občané Uhlířských Janovic nezavinili, nás i díky krokům současné vlády, postihne všechny, pocítí ji nejenom naše rodinné úspory ale také rozpočet města.
3. Mým, možná bláhovým, cílem je komunikace s občany a obnovení důvěry občanů ke krokům vedení města. Mezi změny, které bychom chtěli prosadit je například i to, aby výběrová řízení byla průhlednější a krom jejich zadání zveřejňovat i výsledky s odůvodněním výběru.
Mohl bych pokračovat dál a dál s výčtem cílů pro nadcházející volební období - počínaje dostavbou Domova důchodců, přes podporu místních podnikatelů a s tím související tvorbu pracovních míst, podporu aktivit občanů přilehlých obcí až po intenzivní využití peněz z evropských strukturálních fondů.
Myslím si ale, že slibovat umí všichni a já skutečně nechci patřit k těm, kteří nešetří silnými slovy a potom konají úplně jinak. I s tím jsme se v minulosti v Uhlířských Janovicích mohli setkat.

Květoslav Červený, 42 let, Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, učitel, bez politické příslušnosti.
1. Chci se účastnit na dění ve městě. Není mi jedno jak naše město vypadá a chtěl bych se podílet na jeho rozvoji.
2. Myslím, že minulé zastupitelstvo, kterého jsem byl i já členem, udělalo v čele se starostou Hrádkem hodně práce. V našem městě se mnohé změnilo k dobrému a každý, pokud chce, to může vidět. Nebylo by špatné navázat na započatou práci a pokračovat ve stejném duchu.
3. Tato otázka by měla být zřejmě pro voliče zásadní, ale nebudu zde slibovat konkrétní činy, které bych po zvolení vykonal. Situace není tak jednoduchá a zaleží na tom jaké zastupitelstvo se po volbách sejde. Pak lze teprve konat nějaké zásadní kroky. Vzhledem k tomu že jsem rodákem a žiji v Uhlířských Janovicích celý svůj život i se svojí rodinou, budu se vždy snažit, aby byl život v našem městě příjemný a město pokud možno jen vzkvétalo.