S tvrzením, že v kutnohorské ČKD dochází k častým úrazům, nesouhlasí personální ředitel firmy Karel Krenk.

„Je to jako na silnicích. I když policie provádí nejrůznější měření, zcela kolizím zabránit nelze. Stejně jako v případě dopravních nehod je příčinou většinou hrubé porušení povinností či nepozornost jednotlivců,“ říká. V podniku s dvěma a půl tisíci zaměstnanců dochází k nějakému pracovnímu úrazu zhruba desetkrát až dvanáctkrát za měsíc.

Velký důraz klade podnik podle Krenka na úrazovou pre〜venci. „Zaměřujeme se jak na pasivní, tak na aktivná ochranu. Jen na ochranné pomůcky věnujeme ročně zhruba deset milionů korun,“ uvedl.

Právě nepoužívání ochranných pomůcek, jako jsou brýle nebo přilba, je hrubým porušením pracovní kázně, které může skončit i ukončením pra〜covního poměru. Ještě horší je však alkohol na pracovišti. „V podniku máme totální prohibici. Provádí se namátková kontrola na bráně i přímo na provozech. Každý mistr nebo vedoucí má také povinnost pravidelně zaměstnance kontrolovat a sledovat zda nejeví známky vlivu alkoholu. Řidiči, jeřábníci a podobné profese musejí před každou směnou podstoupit dechovou zkoušku,“ popsal Krenk.

Už před mnoha lety podnik podle jeho slov také zakázal pití nízkostupňového piva na pracovišti. „Nejenže bylo problematické poznat, zda pracovník popíjí pivo nízkostupňové nebo obyčejné, ovšem navíc někteří „borci“ byli schopni vypít třeba i deset nízkostupňových piv za směnu, což už jejich vnímání samozřejmě ovlivní,“ dodal.