„Beseda se zaměřila především na ekonomická témata, která jsou oběma politikům, jako bývalým ministrům průmyslu a obchodu a financí, nejbližší,“ sdělil ředitel školy Zdeněk Sejček s tím, že překvapivě nepadly otázky na volbu prezidenta České republiky. Oba poslanci ocenili věcnost a úroveň dotazů. „Studenty zajímala například motivace učitelů a tedy výdaje na platy učitelů,“ přiblížil Bohuslav Sobotka. V tomto směru však nesdělil bývalý ministr financí příliš pozitivní zprávu. Tarifní platy se i přes inflaci v novém roce nezvýšily.

 

s přispěním Jitky Pokorné