Z deseti oslovených lidí, kteří přišli na městský úřad ve věci vyřízení administrativních úkonů, neměla k práci radničního aparátu připomínku přesně polovina. Zbývajících pět obyvatel našlo na činnosti úředníků vždy něco, co by se nechalo vylepšit.

„Nevěděla jsem přesně, jaké jsou zde úřední hodiny. Myslela jsem si, že kromě pondělí a středy je to také v pátek, ale nedělalo mi větší problém se přizpůsobit. Vzhledem k tomu, že jsem důchodkyně, jsem si svoje záležitosti vyřídila poměrně snadno. Ale věřím tomu, že lidé, kteří chodí do práce, mohou mít problém se sem dostat,“ domnívá se Marie Blažková ze Zruče nad Sázavou, která ve středu navštívila registr vozidel kutnohorského městského úřadu. Pro přístup úřednice, která ji obsluhovala, však měla pouze slova chvály. „Jednala jsem s příjemnou, usměvavou a ochotnou paní,“ byla spokojena paní Blažková.

Podobně odpovídal další Kutnohorák Jaroslav Kopiště. Také on neměl, vzhledem k tomu, že je důchodce, problém dostat se na městský úřad.

K rozsahu úředních hodin měly výtku další dva z obyvatel. Podle Kutnohoráka Jiřího Michka není někdy jednoduché dostat se k vyřízení záležitosti na odbor dopravy.

„Vloni jsem tady byl přihlašovat auto, a to jsem tady čekal opravdu dost dlouho. Šel jsem sem před polednem a mé jediné štěstí bylo, že tu byl jeden můj známý, který si vytáhl dva lístky (v elektronickém pořadníku – pozn. red.) a jeden mi dal. Jinak bych svou záležitost jistě ještě týž den nevyřídil,“ vyprávěl muž s upřesněním, že se nejednalo o období, kdy se masově vyměňovaly řidičské průkazy.

Další Kutnohoračce, jež si nepřála uvádět své jméno, rovněž nevyhovovaly úřední hodiny. „Polední přestávka je podle mého názoru příliš dlouhá. Hodina, to mi přijde strašně moc. Myslím si, že alespoň někdo by zde přes poledne měl být. Když jsem si vyřizovala řidičák, přišla mi úřední doba také strašně krátká,“ řekla žena.

I ona ale chválila přístup úřednic. „Jsou vstřícné, mohu je pochválit,“ podotkla.

V Čáslavi i Kutné Hoře obslouží i mimo úřední dobu

Podle tajemníka kutnohorské radnice Tomáše Hobla vycházel úřad při stanovení úředních hodin mimo jiné právě z připomínek občanů. Navíc podle tajemníka bude každý občan, pokud to umožňují provozní možnosti, „obsloužen“ i mimo úřední hodiny.

K ulehčení situace by obyvatelům měl posloužit také rezervační systém na kutnohorském odboru dopravy a odboru správním, kde je možné si na internetových stránkách úřadu zajistit rezervaci.

Podobně jako v Kutné Hoře umožňuje obsloužení obyvatel i mimo úřední hodiny také Městský úřad v Čáslavi.

„Před časem jsme měli úřední hodiny v pondělí a ve středu. Vzhledem k náporům na přepážkách jsme však udělali úřední hodiny ještě ve čtvrtek dopoledne. To jsou ale úřední hodiny, kdy úředníci musí občany povinně obsloužit. Kdokoli však může přijít i mimo úřední hodiny. Nemohu to udělat tak, že by úřední hodiny byly nepřetržitě celý týden, ale už je to zažité tak, že obsloužen budete kdykoli,“ sdělil čáslavský tajemník Josef Ruml.
„Samozřejmě, že kdyby někdo přišel s věcí, která je náročná třeba na vyhledávání v archivu, bude pozván na úřední hodinu. Ale nestane se, aby někdo přišel, něco potřeboval a byl vyhozen,“ dodal.