Proč jste se rozhodl opustit post ředitele školy?

Ředitelskou funkci opouštím částečně ze zdravotních důvodů a také proto, že jsem unaven zbytečnou administrativou. Myslím, že z vedoucí funkce se má odejít včas a udělat místo lidem mladším s moderním přístupem.

Je těžké pro vás odejít? Nebude se vám stýskat po žácích a pracovnících?

Dojít k poznání, že je třeba skončit, není nikdy lehké, ale můj odchod je ulehčen vědomím, že nové vedení školy bude v naší práci pokračovat se stejnými nebo ještě vyššími cíly v duchu tradice naší školy. Určitě se mi bude velmi stýskat po práci s dětmi a bude mi chybět i kolektiv spolupracovníků, se kterým jsme dosáhli řady významných úspěchů.

Připomeňte některé z úspěchů školy.

První škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Jedna z prvních škol s právní subjektivitou. První škola v regionu, která nastartovala změny ve školní výuce. První škola v regionu, která se zapojila do celorepublikového systému Trvalé obnovy školy. První škola zapojená v republikovém Klubu spolupracujících škol. První škola zapojena v systému Sokrates – spolupráce se zahraničními školami.

Měla škola i nějaké problémy?

Jedna z největších starostí posledních deseti let byla rekonstrukce budovy školy a její školní družiny. Dnes mohu říci, že se vynaložené úsilí zhodnotilo.

Vaši školu spousta rodičů i místních chválí. Prý jste na okrese nejlepší škola? Co proto děláte?

Říká se o nás, že jsme nejlepší škola. To musí posoudit rodiče a žáci. V každém případě se o to moc snažíme. Přístupem k dětem, metodami výuky nabídkou nadstandardních akcí, nabídkou volnočasových aktivit, nepovinnými předměty, aktivitami školní družiny. Velmi nám pomáhá dobrá spolupráce s rodiči. Tuto pověst nezíská škola za jeden nebo dva roky. Je výsledkem systematické a dlouhodobé činnosti celého pedagogického sboru.

Co by jste vzkázal své nástupkyni Aleně Kotrbové?

Své nástupkyni bych přál, aby měla stejnou podporu učitelů, jako jsem měl já. Protože ředitel stojí sice v čele školy, ale jeho záměry musí uskutečnit učitelé a všichni pracovníci školy. Přeji jí zdraví, silné nervy, optimismus a odvahu.

Jak si nyní budete užívat důchod?

Já budu nyní splácet svým dětem na vnoučatech to, co jsem jim nemohl pro pracovní vytížení poskytnout. Chci se nyní věnovat rodině, chatě a svým zájmům.