Pane starosto, vaše obec je v soutěži Vesnice roku úspěšná dlouhodobě. Připomeňte všechna ocenění, která se vám podařilo získat.

Z roku 2007 máme oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělskými subjekty. Vloni jsme dostali diplom za práci s dětmi a letos jsme dostali diplom za pospolitost.

Čemu letošní úspěch přičítáte?

Je to tím, že spolky drží víceméně pohromadě. Dobře spolupracují jak mezi sebou, tak s tím obecním úřadem. Máme tady troje hasiče – ve Vlkančí, Kozohlodech a Přibyslavicích, ve Vlkanči je navíc Tělovýchovná jednota Sokol a Myslivecké sdružení. Potom škola a školka a nemalou měrou se na tom podle mého názoru podílí také pan farář. Je takovým tmelícím prvkem.

Kolik kulturních akcí a jaké se v obci pořádají?

V roce 2009 jsme měli asi více než padesát a kdyby se počítaly i různé brigády, tak by jich bylo přes šedesát. Někdy je to tak husté, že někdy se to kreje, a to nejen datumově, ale i hodinově. O víkendu jsou i dvě až tři akce.

Co pořádá samotné obecní úřad?

Největší akcí obecního úřadu jsou dožínky. Ty se tady pořádají od roku 2007, kdy jsme získali zmíněnou stuhu. Dožínky jsme pořádali vlastně proto, abychom získali „body“ do hodnocení. A podařilo se nám skončit na druhém místě, což je ohromný úspěch.

Tím jste o sobě dali vědět. Myslíte, že vám to pomohlo například při žádostech o různé dotace?

Myslím si, že ano. Přispělo to například k zisku dotace na dokončení kanalizace. Nyní tak už máme vodu a plyn ve všech třech vesnicích, kanalizaci ve Vlkanči a Kozohlodech bychom měli mít z 99 procent odkanalizováno. V každé vesnici už také stojí čistička, která už je v provozu.

Čím se Vlkaneč liší od jiných srovnatelných obcí?

Nemám rád, když se lidé do vesnice jezdí jen takříkajíc vyspat. Tady ti lidé opravdu žijí. Pořád mají nové nápady, co by se ještě dalo pořádat. Letos tu například byli, že by chtěli dělat stavění a kácení máje. Ale už se to nestihlo, nechali jsme to na příští rok. Velice aktivní jsou taky kozohlodští hasiči, kteří v roce 2009 zdarma odpracovali přes 1500 hodin v místní hospodě.

Jak je to s obyvatelstvem? Ubývá nebo přibývá?

Teď se sem právě začínají vracet lidé. Vzniká celá nová vesnice, kde bude jedenáct nových baráků. A jsou i lidé, kteří se sem vrací, protože se jim tady opravdu líbí. Ale například v Přibyslavicích jsou napůl stálí obyvatelé a chalupáři. Před třemi lety se ta asi po třiadvaceti letech narodilo malé dítě. Lidé tam stárnou a mladých tam moc není.

Pro život v obci jsou ale určitě důležité i pracovní příležitosti. Jak to s nimi v obci vypadá?

S těmi je to špatné. Tady je nejblíž sklárna ve Světlé nad Sázavou, která zaměstnávala určitě kolem třiceti lidí. Ta měla problémy, pár lidí se tam pak sice vrátilo, ale strašně málo. Jinak ale všichni směřují za prací na Jeníkov, Čáslav a Kutnou Horu. Navíc ani tam už to není to, co bývalo. Mám na mysli třeba kutnohorskou ČKD.

Důležitý faktor pro život na vesnici je určitě hospoda. Kolik se jich nachází ve Vlkanči?

V každé vesnici je jedna hospoda. Ve Vlkanči soukromá, v Kozohlodech a v Přibyslavicích jsou to obecní hospody. V Kozohlodech a ve Vlkanči je sál. Kromě toho v Kozohlodech je bývalý kravín, přestavěný na ranč. Tam se také konala zábava a připravují se tam dokonce koncerty hudebních skupin.