Přesto, že panovala slunečné počasí, komunikací se valil proud vody. Ta nestačila odtékat kanalizací, takže na křižovatce s ulicí U Lorce se tvořila obrovská kaluž. Výška hladiny v těchto místech dosahovala odhadem patnácti centimetrů.

Nejvíce starostí však tato situace způsobila uživatelům jednoho z přilehlých domů. „Do sklepa nám teče kanalizace. Nevím, čím to je, ale potrubí je zřejmě zahlcené a jeho obsah se tak tlačí dovnitř,“ domnívala se Jana Poupová starší, která vypomáhá v místní kanceláři.

Zásobování porucha neovlivnila

„Voda z kanalizace se dovnitř dostává netěsnícím otvorem podél vodovodního potrubí,“ upřesnil její slova jeden z přítomných vodohospodářů, kteří se vzniklou situací na místě bojovali.

Příčinou záplavy v ulici Sportovců byla porucha na vodovodním potrubí vedoucím nad areálem Lorce.

„Jedná se o havárii na litinovém potrubí o průměru 400 milimetrů z vodojemu Sukov na sídliště, které slouží jako náhradní přívod vody pro tuto oblast. Výskyt poruchy neovlivnil zásobování obyvatel pitnou vodou. Na odstranění havárie se v současné době pracuje,“ ubezpečila Veronika Lebedová z Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč Kutná Hora.

Jana Poupová starší se však na postup vodohospodářů dívala spíše kriticky. „Havárie jsou tu často, nejméně každý rok. Navíc je poškozená kanalizace, takže míváme sklep plný špíny,“ dodala. Našla ale i slova chvály. „Dnes stačilo zvednout telefon a za chvíli tu bylo několik pracovníků, kteří se tím začali zabývat,“ řekla uznale.

V živé paměti Kutnohoráků je ještě havárie na vodovodním potrubí na křižovatce ulic Štefánikova a Lorecká ze začátku února, která na nějaký čas zkomplikovala průjezd městem. Ta si ovšem vyžádala i přerušení zásobování, které vodohospodáři eliminovali pomocí přistavené cisterny s pitnou vodou.