„Pracujeme podle metodiky vytvořené před zhruba třiceti lety a uznávané dnes po celém světě,“ uvedla provozovatelka klubu Vlasta Dlouhá.

Společné plavání rodičů má mnoho kladů a nejde zdaleka jenom o pozitiva zdravotní, kdy pobyt ve vodě například prospívá psychomotorickému vývoji dítěte.

„Přínosem je i sociální otužování, mnoho dětí přijde poprvé do větší skupiny svých vrstevníků, jsou jimi motivovány, získávají nové zkušenosti a dovednosti,“ zdůraznila další plus kurzů Dlouhá.

Prohlédněte si fotogalerii.