Hlavní je zajištění bezpečnosti lidí

Neřeší však v tomto případě armádní reformu. Co se kraje dotýká, jde o funkčnost integrovaného záchranného systému. Závěry Bezpečnostní rady státu nejsou definitivní. Krajští odborníci dostanou od ministerstva obrany a vnitra podklady k zamýšleným „škrtům“ a budou zkoumat jak dalece se dotknou IZS. „Pokud se přijde na to, že se zajištění bezpečnosti obyvatel v našich krajích tímto přesunem zhorší, tak ze svých postojů ustoupí,“ sdělil své stanovisko hejtman Středočeského kraje Petr Bendl.

Podobný názor má i jeho kolega z Libereckého kraje. „Obáváme se, že by mohlo dojít ke zhoršení fungování systému, což se bohužel projeví až v okamžiku krize nebo pohromy,“ zdůraznil hejtman Libereckého kraje Petr Skokan.

„152“ svoje místo v kraji určitě má

Kutnohorský záchranný prapor má svou působnost kromě Středočeského kraje a hlavního města také v Libereckém a Královéhradeckém kraji. „Prapor je v blízkosti dálnice D1 a ve Středočeském kraji, kde je řada chemických továren,“ nastínil Petr Bendl možnosti případných zásahů.

Hasiči a vojáci nejsou konkurenty

Každá z těchto složek IZS má svůj význam. „Hasiči mohou zasáhnout v kratším časovém úseku, ale po dvanácti hodinách se musí střídat. Tyto prapory jsou však schopny zajišťovat činnost v daném prostoru samostatně i po několik měsíců,“ zdůraznil Petr Skokan. „Naše zásahy záleží i na tom, jak jsme vyzváni hasičským sborem,“ podotkl velitel kutnohorského praporu Michal Tivodar s tím, že pomáhají hasičům technikou, kterou nemají k dispozici.

Prapory se v akci vzájemně doplňují

Právě spolupráce dvou záchranných praporů ve středních Čechách umožňuje doplňovat jeden druhého při rozsáhlejších akcích. „Doplňovali jsme Kutnou Horu při zásahu proti ptačí chřipce,“ zmínil velitel 154. záchranného praporu v Rakovníku Pavel Grund. „Jednalo se o složitý zásah a naši příslušníci odvedli profesionální práci,“ zmínil Michal Tivodar s tím, že bylo nasazeno sto lidí, kteří prováděli vyskladnění postižené drůbeže, dekontaminaci hal a osob, zajišťovali směsi pro hasiče a demontáž strojů v halách.

Šéf radnice za vojáky stojí

O zachování 152. záchranného praporu je přesvědčen kutnohorský starosta. „Kutná Hora má na svém území jednotku, která je nesmírně užitečná a městu prospívá v případě havárií a nenadálých událostí, s tím, že ten dosah je okamžitý,“ zdůvodnil starosta Ivo Šalátek, který setrvání vojenského subjektu ve městě vidí jako trvalou potřebu. A to se prokazuje téměř každoročně při pomoci vojáků při záplavách v okolních obcích.

Jaká by mohla být budoucnost

„V Rakovníku se má prapor transformovat na ženijní rotu,“ poznamenal Pavel Grund. Případnému spojení těchto dvou subjektů se nebrání ani velitel kutnohorského praporu. „Nejde o to, jestli tu bude záchranný prapor, ale o to, aby byla zajištěna ochrana obyvatelstva,“ zdůraznil Michal Tivodar.