Zmíněný stav je proti srsti i občanskému sdružení Denemark, které si dalo do vínku právě péči o údolí Vrchlice. Jeho hlavní organizátor Martin Starý dokonce apeloval v této věci na kutnohorské zastupitele už v říjnu loňského roku. „Svou připomínku jsem nevztahoval pouze k údolí Vrchlice, ale k území města obecně. Jak turistické, tak linkové autobusy si zde totiž parkují všude možně, jen ne na místech k tomu určených,“ upřesnil.

Nešvaru možná zabrání značka

Jeho apel mělo zastupitelstvo předat k projednání dopravní komisi města. Zdá se však, že komunikace mezi těmito orgány ještě po půlroce poněkud vázne. „Zmíněnou záležitost jsme ještě vůbec nedostali k projednání a nevím, jestli nám ji město vůbec předá,“ uvedl předseda dopravní komise František Záleský s tím, že o problému sice slyšel, ale nikoli z oficiálních zdrojů.

Ještě překvapivější je odpověď kutnohorského místostarosty Václava Vančury. Ten totiž prý nemá informace ani o výše uvedeném dopravním problému, ani o samotné připomínce občanského sdružení. „Nevím o tom,“ sdělil.

Náprava popsaného stavu není přesto tak nereálná, jak by se mohlo zdát. Výlučně situací v údolí Vrchlice se totiž zabývala i jiná komise města, konkrétně komise pro životní prostředí. Té předsedá zastupitel Milan Krčík.

„Problémem jsme se zabývali, oslovil jsem v této věci zastupitelstvo. Bylo mi odpovězeno, že se to prošetří,“ uvedl Krčík. Jak dodal, následovat by měla určitá opatření. Ta předseda konkretizoval: „Chtěl jsem, aby se v úseku, kde k umývání aut dochází, omezil provoz například zákazem zastavení,“ řekl. Další možností je podle něj časové omezení zmíněného provozu.