První písemná zmínka o Vrdech pochází z roku 1307 v zakládací listině Oldřicha z Lichtenburka. Ještě mnohem starší je však osada Zbyslav, připomínaná k roku 1131, která tak patří k nejstarším obcím čáslavského regionu. Aby byl výčet úplný, první zmínka o Dolních Bučicích je z roku 1279 a o Horních Bučicích při soupisu statků z roku 1514. Avšak archeologické nálezy doložené z okolí Vrdů datují zdejší osídlení již do mladší doby kamenné – neolitu.

Historický obraz obce byl podtržen oslavami 700. výročí první písemné zmínky o Vrdech v roce 2007.

U školy mají multifunkční hřiště

Obec do dnešní podoby vznikala od roku 1960. „Období až k dnešním dnům je protknuto úsilím o její moderní funkci a hezký vzhled,“ řekl starosta Vrdů Antonín Šindelář.

Od prvotní akce, kterou byla v padesátých letech podle slov Šindeláře výstavba jídelny základní školy, následovalo nespočet akcí, které daly obci současnou podobu.

„Lze z nich připomenout sportovní stadion ve Vrdech, Kulturní domy Vrdy a Horní Bučice, koupaliště, letní kino, rekonstrukci mateřské školy I a výstavbu nové školky II, tělocvičnu při základní škole a mnoho menších jako úseky kanalizace, komunikace a chodníky,“ vyjmenoval starosta Šindelář.
V dalším období vznikla kanalizace včetně čistírny odpadních vod, vodovod i prameniště. Obec se také plynofikovala a základní škola doznala dalších dvou přístaveb.

close zoom_in „Jen nedávno jsme vybudovali například bowling se saunou, dokončili jsme I. etapu koupaliště - úpravnu vody pro vlastní bazén, zateplili jsme školu a školku I. Postavili jsme také multifunkční hřiště u základní školy s běžeckou dráhou,“ doplnil dále Šindelář.

Obdoba hojně navštěvovaného dětského hřiště ve Vrdech bude ještě letos dokončena na farské zahradě v Dolních Bučicích.

„Základní škola s kvalitním učitelským sborem je dostatečně vybavena odbornými učebnami,“ dodal Šindelář. Právě v těchto dnech byla nainstalována interaktivní tabule za přispění finančních prostředků obce.

Je dokončena kanalizace a voda v Horních Bučicích a Zbyslavi. Celá obec, kromě části Zbyslavi, je plynofikována.

Plánují rekonstrukci střediska

Samostatnou kapitolou tvoří bytová výstavba. „V sedmdesátých a osmdesátých letech obec podporovala družstevní, především svépomocnou, bytovou výstavbu a dokladem toho je téměř dvě stě bytových jednotek,“ řekl Šindelář.

Změnou podmínek a požadavků občanů vytváří obec lokality pro výstavbu rodinných domků s úplnou technickou vybaveností.

Výstavba osmnácti rodinných domků na Sluneční je toho příkladem a v současné době jsou vytvořeny reálné předpoklady pro výstavbu dalších dvanácti rodinných domků při plně vybudované infrastruktuře.

Také oblast sociální a zdravotní byla a je terčem zájmu obce. Zdravotní středisko a domy s pečovatelskou službou jsou toho dokladem.

V současné době Vrdští plánují rekonstrukci těchto objektů tak, aby byla jejich energetická náročnost snížena na minimum a staly se pro nájemce, poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, ekonomicky výhodnými.

close zoom_in Vedení obce si váží iniciativy občanů a na prvním místě oceňuje aktivity zájmových sdružení a spolků, kterých v obci pracuje mnoho, a všechny jsou obcí finančně podporovány. Jsou jimi Junák – svaz skautů a skautek, tělovýchovné jednoty Slavoj a Dynamo, sbory dobrovolných hasičů Vrdy, Dolní Bučice a Zbyslav, Občanské sdružení Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice Zbyslav, jezdecký oddíl Ivahu, Místní organizace Českého rybářského svazu Vrdy, Myslivecké sdružení Doubrava, kynologická organizace.

Obec si pro letošní rok vytkla jako stěžejní úkoly zahájit intenzifikaci čistírny odpadních vod a dostavbu části kanalizace Vrdy v hodnotě téměř 40 milionů korun a zahájení uceleného systému likvidace bioodpadu v obci v hodnotě téměř šest milionů.

„Dále předpokládáme realizaci nové odpružené podlahy v tělocvičně a odpruženého povrchu na multifunkčním dětském hřišti. Samoúčelná není ani akce, kdy žáci naší školy vysazují v akcích Dne stromu alej z Vrdů do Skovic. Zde předpokládáme vybudovat cyklostezku s oddychovým posezením,“ předeslal Šindelář.

Kulturní a společenské středisko oslaví brzy 50 let

Kulturní klub ve Vrdech byl založen dvacátého února 1961. Vytvořily jej závody Kovolis, Montostav (Prefa), cukrovar, cihelna a JZD Vrdy. Klub pořádal hudební večery, zajišťoval divadelní hry, filmová představení a lidové akademie.

close zoom_in 21. září 1968 byl v nově otevřeném kulturním domě zahájen první ročník kurzů tance a společenského chování pod vedením manželů Holanových, které si svoji tradici udržely dodnes.

Kulturní a společenské středisko v dnešní podobě dále organizuje volnočasové aktivity dětí a dospělých jako například jazykové a hudební kurzy, kurzy ručních prací, výtvarnou výchovu dětí a další.

Středisko oslaví brzy padesát let svojí existence.

V obci působí rybáři i myslivci

Dlouhodobě ve Vrdech působí Myslivecké sdružení Doubrava a Český rybářský svaz.

Prvně jmenované sdružení má nezastupitelnou funkci především v ochraně přírody a zvláště zvěře. Za léta se věkový průměr členské základny zvýšil a mladí si zatím do spolku cestu nenacházejí.

Podstatně lepší to mají rybáři. Dostatek rybářských vod a dosavadní zájem o rybaření je zárukou, že tento sport má v obci své místo.

Firmy vytváří pracovní místa

V obci mají zastoupení významné firmy vytvářející pracovní příležitosti místním občanům.

Dnešní Goldbeck Prefabeton na místě pily a Ethanol Energy na místě cukrovaru představují moderní závody na výrobu lehké prefabrikace a bioethanolu. V závodě Kovolis dnes působí Transelko CZ a firma Kars vznikla na místech bývalého mechanizačního střediska JZD, soukromé firmy Výrobny Cincibus.

Ve Zbyslavi obnovili staré tradice

close zoom_in Občanské sdružení Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice Zbyslav se výrazně zapojilo do společenské a spolkové činnost. Společně s místní složkou hasičů obnovují tradice jako slavnosti májí a různá výročí. Sdružení na sebe však především převzalo úkol záchrany barokního kostela.

Letos se poprvé po dlouhé době našla parta, která uspořádala maškarní průvod v Horních Bučicích.

Již několik let maminky, členky Tělovýchovné jednoty (TJ) Slavoj a vrdští hasiči organizují dětský program, začínající odpoledne a končící zapálením „hranice čarodějnic“, opékáním masa a klobás a ohňostrojem. Hasičské spolky v podobě Jednotky požární ochrany (JPO) III ve Vrdech (rok založení 1884) a JPO V v Dolních Bučicích a Zbyslavi (rok založení 1891) představují potenciál, který například při povodních plní úkoly s profesionálním přístupem. Především Vrdští jsou zařazeni do hasičského záchranného systému s povinností výjezdu, podle operačního střediska k plnění úkolů na profesionální úrovni.

V minulosti to byl ze sportů především fotbal v obou TJ, který byl výrazným reprezentantem obce s účastí mužstva TJ Slavoj v I. A třídě a Dynama v I. B třídě. Zájmy mladých lidí se však časem mění i s vybudovanými podmínkami. „Dnes se nám musí líbit denně zaplněná tělocvična, velmi úspěšná reprezentace nohejbalu, jezdecký oddíl a mnoho dívek a maminek cvičících a tančících v tělocvičně,“ konstatoval starosta Vrdů Antonínem Šindelář. Hezký je podle jeho slov i pohled na pěkně udržovaný a využívaný tenisový stánek.

Místní skauti jsou vidět všude tam, kde se jedná o pomoc druhým. Připravují a realizují programy dětských dnů a nelze si již bez nich představit humanitární sbírky. Ale stále ještě je prostor pro mnoho aktivit, které zařízení v obci nabízejí. Po dokončení II. etapy koupaliště, která je již v projektu připravena, nabídne celý komplex sportovní a rekreační vyžití pro děti, mládež i dospělé, nejen v plavecké sezoně.