Z celkem naplánovaného počtu sedmasedmdesáti mladých stromků odpovídajících potenciální přirozené vegetaci, jasanů ztepilých, javorů babyk, dubů letních a lip srdčitých vysadili za pomoci svých učitelů již více jak třicet. Na pomoc dětem přijeli také místní dobrovolní hasiči, kteří pomohli se zaléváním. V sázení aleje, která by v budoucnu měla lemovat a stínit plánovanou cyklostezku, chtějí děti ve Vrdech pokračovat i dnes.

Prohlédněte si fotografie.