Historické kořeny města, které lze dokázat v písemných zmínkách, sahají až do roku 1261. Již dříve zde však bylo hradiště, neboť se Kolín nachází na křižovatce tří důležitých obchodních cest. Čeští panovníci Karel IV. a Václav IV. udělili městu mnoho privilegií a podpořili tak rozvoj a bohatství města. V této době byl Kolín jedním z nejdůležitějších měst českého království.

V roce 1857 se zde odehrála jedna z nejkrvavějších bitev sedmileté války s Pruskem.

V 19. století dále město vzkvétalo, rozvíjel se zde mohutně průmysl a obchod. Rozvoji napomohlo i zřízení železnice v roce 1845 z Prahy na Moravu a v roce 1872 i severozápadní dráhy.

Centrem Kolína je Karlovo náměstí, které je stále v původním tvaru a mnoho domů má krásné barokní štíty. Na náměstí můžete obdivovat morový sloup z roku 1682 a krásnou kašnu z červeného pískovce, která byla postavena v roce 1870. V rohu náměstí stojí radnice, jedná se o prastarou budovu, která je v majetku města již od roku 1494.

Další dominantou města je chrám svatého Bartoloměje na jehož přestavbě se podílel Petr Parléř. Z ochozu věže se nabízí úchvatný výhled.
Význam města připomíná i synagoga z roku 1642. Židé se zde usídlili již ve 14. století a tato komunita nabyla na významu hlavně v 19. století, kdy mnozí z nich podnikali také v Kutné Hoře. V okolí synagogy se nachází i půvabné židovské malé domy. Druhý nejstarší a druhý největší židovský hřbitov v Čechách z roku 1418 s více než 2600 náhrobky má své místo také v Kolíně. Je zde náhrobek také syna známého pražského rabína Löwa z roku 1599
Z poslední doby můžeme využít také možnost znovuotevření práchovny, která byla součástí hradeb.