Pilotní vzdělávací program financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu byl realizován za podpory SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora a CHARVÁT Group s.r.o. Výuka zčásti probíhala přímo v posluchárnách, ovšem zajímavou novinkou pro většinu účastníků bylo patrně setkání s takzvaným e-learningem, kdy si mohli získané znalosti a dovednosti prohlubovat přímo z domova, prostřednictvím speciálního internetového portálu. Na závěr projektu si frekventanti ověřili nově nabyté vědomosti při návštěvě firmy RDC v Kutné Hoře, Strojíren Sázavan ve Zruči n/Sáz. a firmy CHARVÁT Group s.r.o. v tamních projekčních kancelářích.

Co nabídl kurz svým účastníkům?

„Především kvalitní vzdělávací program v rámci uceleného systému dalšího profesního vzdělávání, program poskytující specializované kvalifikace dospělým občanům s praxí, s využitím moderních forem, metod a přístupů založených na rozvoji kompetencí v přímé vazbě na potřeby trhu práce, rozvoje ekonomiky a odpovídající znalostní společnosti.“ konstatoval hlavní manager projektu ing. Josef Vavřinec.

Již dnes, krátce po ukončení pilotního kursu je možné projekt označit za úspěšný, další pokračování na sebe nenechá dlouho čekat, již zájem o první kurs byl tak velký, že zdaleka nebylo možné uspokojit všechny uchazeče.

„Zájem lidí nás samozřejmě velice těší, stejně jako neocenitelné zkušenosti s realizací projektu Evropského sociálního fondu, navázání kontaktů na výrobní podniky a firmy, získání přehledu o software CAD a zejména obrovské zkušenosti v práci s lidmi“ shrnul výsledky náročné práce manager projektu ing. Josef Treml.