Jak systém funguje

Úkolem operátorů a operátorek je především správně vyhodnocovat tísňová volání, vysílat k pacientům příslušné posádky podle závažnosti jejich zdravotního stavu či poskytovat informace volajícím o první pomoci. Toto vše činí ve stále moderněji vybavených zdravotnických operačních střediscích (ZOS), za pomocí složitých počítačových programů, co nejrychleji a zároveň často pod tlakem emocí.

S příchodem navigací a GPS Rescue NavigatorTM se museli pracovníci ZOS naučit pracovat se systémem, který jim zjednoduší a zrychlí zpracovávání tísňových výzev. Operátoři při telefonátu zadávají do příslušných kolonek programu informace o pacientovi (jméno, věk, jeho zdravotní obtíže atp.) a místopis. Okamžitě se jim na podrobné mapě zobrazí místopis a oni informace o výjezdu odešlou do navigace v sanitním voze. Dříve si psali poznámky o výjezdu na papír a až poté zadávali informace do počítače, což bylo časově neefektivní.

Posádka má tedy informace přímo ve vozidle a GPS navigace je navíc nasměruje k pacientovi. Je to výhodné hlavně v případech, kdy záchranáři vyjíždějí na pomoc do méně známých oblastí, chatových oblastí, satelitních městeček a nové zástavby. Navigace má dotykový displej s jednoduchým ovládáním, takže jeho obsluha je příjemná. Nemusíme se také tolik spoléhat slovní předávání informací pomocí radiového systému a mobilní sítě, které na území se slabším signálem nejsou vždy tím nejlepším prostředkem komunikace.

Výhody systému

Největší výhodou je, že ZOS má po celou cestu výjezdu přesné informace o poloze sanitních vozů na daném území. Má tedy skvělý přehled o tom, kde se jaká posádka nalézá, zda už pacienta ošetřila, jestli je na cestě do nemocnice či na cestě zpátky na stanoviště. Díky tomuto systému mohou pracovníci ZOS operativněji využít síly a prostředky na daném území – odvolat sanitní vůz k dalšímu výjezdu apod. ÚSZS SK do budoucna plánuje plošnější zavedení tzv. rendez-vous posádek (R-V). R-V posádka se skládá z řidiče-záchranáře a lékaře v osobním voze. Tento systém efektivněji využívá práci lékaře, který může po ošetření pacienta být ihned k dispozici pro výjezd k dalšímu. Spojení rendez-vous systému s navigacemi a GPS bude velmi efektivní a zlepší se tak schopnost poskytovat přednemocniční neodkladnou péči obyvatelům Středočeského kraje.

Podmínkou samozřejmě je, abychom měli k dispozici vždy co nejaktuálnější a nejpodrobnější mapy, protože jedině tak lze systém nejlépe vytěžit. Mapy procházejí aktualizací každé čtvrtletí. Ty, které používáme, dosahují zvětšení až 1:1000. Při tomto zvětšení je možné například určit i to, kolik má budova východů, což by bylo důležité zejména při zasahování u požárů.

AUTOR: NINA ŠEBLOVÁ, MLUVČÍ ÚSZS SK