Co říkáte na námitky, že trasa městských autobusů je zbytečně klikatá a zdlouhavá?

Za daných okolností je současné „kličkování“ autobusu jediným řešením. Nemohu říct, že by se mi tak docela líbilo, ale jiné přijatelné nenajdete. Před časem se sice objevil návrh, aby se autobusy vyhýbaly zastávce u divadla a trasa spoje se tak zkrátila. Ale podle průzkumů je zastávka u divadla vůbec nejfrekventovanější v celé městské dopravě. Takže by se jednalo o silně kontraproduktivní opatření. Pomohlo by například skupině lidí ze Žižkova, ale takto selektivně se na to dívat nemůžeme. Mnoho věcí se mi pochopitelně nelíbí, ale vždy je třeba najít kompromis. Bez toho to nejde.

Například kdyby se autobus vyhýbal sídlišti, vznikla by o padesát procent větší provozní ztráta, než je nyní. Takže jakékoli zásahy bych velmi důkladně zvážil.

Jak dopravní komise reflektuje přání občanů?

Dám příklad. Je to asi pět let. Sešlo snad sto nebo více žádostí občanů, aby v sobotu a v neděli zajížděl autobus na Kaňk a do Poličan. Takže jsme zavedli dva spoje, které v sobotu a neděli tyto končiny objížděly. Po čtyřech měsících se to muselo zrušit, protože jezdil sám řidič. Problém je totiž jeden: ten, kdo je spokojený, mlčí.

Jak silný je vůbec hlas dopravní komise?

V městské dopravě rozhodují čtyři instituce: městská rada, dopravce, kterým je firma Veolia, odbor dopravy a dopravní komise, která danou věc posuzuje z hlediska občanů. Dopravní komise má výhradně poradní hlas. My může pouze iniciovat jednání, což děláme.

Palčivým problémem, o němž jsme ještě nemluvili a kterým se vaše komise nepochybně také zabývá, je parkování v centru města. Máte nějaký konkrétní návrh na zlepšení?

Bohužel jedná se o těžko řešitelný problém. V podstatě nikde v blízkosti městského centra neexistuje dostatečně velká plocha pro parkoviště. V současnosti nebo v nedávné době se přesto zvažovalo několik řešení. Jednou z možností bylo zmenšit autobusové nádraží a využít vzniklou plochu. Tam se má však v budoucnu stavět knihovna, což je z našeho pohledu dost nešťastné řešení. Další možností je využití plochy vlevo před nadjezdem do Malína. Jako snad nejlepší řešení se pak jeví využití městských sadů nedaleko Jungmannova náměstí. Rozhodně bychom zde nechtěli kácet zeleň. Stačilo by zpevnit komunikaci a vytvořil by se po obou stranách okruh, na němž by vzniklo zhruba padesát parkovacích míst. Pravda je, že současný stav je tristní a může být ještě hůř – místní například parkují na parkovišti před Kauflandem, kde některá auta stojí i několik dní, což je nyní možné vysledovat z výše sněhové vrstvy, která je pokrývá. Je ale jen otázkou času, kdy Kauflandu dojde trpělivost a zpřístupnění parkoviště pouze svým zákazníkům.