Do pomyslného boje o žáky se pustí již dnes odpoledne čtyři kutnohorské školy. Podle počtu žáků bude pak vypadat jejich celoroční rozpočet.

Městská vyhláška sice stanovuje spádové oblasti pro jednotlivé základní školy, ale ty rodiče až tak striktně nedodržují. „Chodí nám sem i děti z okolních obcí, například z Miskovic nebo Suchdola,“ přiblížila zástupkyně ředitelky Základní školy Kremnická Jana Nedvědová.
Záleží třeba kam chodí starší sourozenec, jaká je nabídka školy v oblasti zájmů dítěte nebo jaké má vzdělávací zařízení možnosti pro děti se specifickými potřebami.

Zápis si budoucí žáčci jistě užijí

Dnes a zítra se tedy potomkům otevřou poprvé dveře školní budovy a tím skončí chvíle bezstarostných her. Ale samotné zápisy nejsou žádným striktním sezením ve školní lavici. Pro budoucí žáčky jsou kromě samotného zápisu připraveny různé aktivity.

„Po škole bude provádět Ferda Mravenec. Na jednotlivých stanovištích pak čekají děti hry a úkoly. Na samotném závěru získají kompletní skládanku a medaili,“ popsala Jana Nedvědová. Ferdovy puntíky se svým jménem je potom v září zavedou do jejich třídy.

Starší spolužáci převlečení za pohádkové postavy nebo ve sportovních dresech budou čekat na budoucí prvňáčky na Základní škole Jana Palacha. „Je pro ně připravena relaxační místnost s hrami. V další třídě budou sportovní aktivity, například floorbal,“ přiblížil ředitel Miroslav Roudný.

V Základní škole Kamenná stezka se zase uskuteční tématický zápis v duchu zoologické zahrady. „Děti se budou moci zapojit do hry se zvířátky,“ uvedla ředitelka Lída Jůnová. Atmosféru zpříjemní také výzdoba ve všech prostorách.

Pro budoucí žáčky si připravili dárečky a příjemnou atmosféru také na čtvrté kutnohorské škole, T. G. Masaryka.

Kam mé dítě bude denně chodit?

Rodiče si budou moci prohlédnout areál škol. Tuto možnost mají i v průběhu celého roku nejen během zápisu. „Pokud budou mít zájem, mohou se přijít podívat i do výuky,“ zmínila Lída Jůnová.

Škola je startem do celého života

Zájmy dítěte často směřují rodiče do určitých kontrétních zařízení podle toho, jak je škola zaměřená. Žižkov se profiluje směrem k přírodním vědám. „Máme matematické třídy a zaměřujeme se na informatiku,“ předeslala Jana Nedvědová. Pro žáky chtějí připravit pohodové prostředí, kde by uplatnili své schopnosti.

Tvořivá stezka je program Kamenné stezky, kde s dětmi pracují již od nástupu formou praktického zapojení do výuky. „Mohou si věci ohmatat a sami se s nimi seznámit. Jde o tvořivou formu výkladu, na kterou jsou učitelé školeni,“ vysvětlila Lída Jůnová. Vzájemně tak tématicky propojují výuku jednotlivých předmětů. Děti se tak naučí práci ve skupině, ale ze〜jména samostatnému přístupu. „Budeme se specializovat na informační výchovu, kdy by děti měly používat kamery a notebooky a vytvořit si třeba film o škole,“ zmínila Jůnová. Jasnou sportovní profilaci nese Základní škola T. G. Masaryka, kde by mělo být rozšířeno sportovní zaměření více i na prvním stupni a na druhém se potom rozšiřuje výuka tělesné výchovy. Co se týká odvětví sportu, tak směřují především k florbalu a atletice.

Výborné florbalové zázemí poskytuje také Základní škola Jana Palacha a o tom svědčí také výsledky z posledních měsíců. „Máme sportovní tradici, kterou se nadále snažíme udržet,“ zdůraznil Miroslav Roudný. Reagují také na požadavky kladené na vzdělávání a zaměřují se také na jazykové vybavení svých žáků a znalosti v oboru informatiky.