Stejné počty zůstávají v Malešově, tedy sedmnáct žáků, a v Záboří nad Labem, kde se zapsalo sedm dětí. V kácovské škole nastoupilo vloni pět prvňáčků a letos je jich nahlášených deset. Více dětí přišlo k zápisu i v suchdolské škole, tedy celkem třináct. V Základní škole Vlastějovice nenastoupil v letošním školním roce žádný prvňáček a ani v září neusedne do lavice nový školák. „Ředitelka jedná se zřizovatelem o otevření čtvrtého ročníku, aby žáci nepřecházeli na jiné školy,“ podotkla Leona Krulišová, referentka z oddělení školství na kutnohorském městském úřadě. Naopak úbytek ze 16 na 12 zapsaných dětí zaznamenali v Základní škole Církvice. V uhlířskojanovické škole se zapsalo 56 dětí. To je o šest žáků méně než do prvních tříd chodí nyní. V příštím roce se tedy počítá s redukcí tří prvních tříd na dvě.