Méně tříd, tedy dvě po šestadvaceti a sedmadvaceti žácích, se od září otevřou pouze na kutnohorské Základní škole T. G. Masaryka. „Nemůžeme ani otevřít tři třídy, protože nemáme kapacitu. Nemáme pro další třídu volnou místnost,“ vysvětlil ředitel školy Karel Ptáček. Protože se však počet přihlášených dětí pohybuje stále na zhruba stejné výši, tak už v roce 2012 počítají opět se třemi třídami. „To nám odejdou tři devítky, takže to bude opět kapacitně vyrovnáno,“ dodal ředitel.

Škola má detašované pracoviště v příměstské čtvrti Malín, kam by mělo od září nastoupit osm žáků. Zatímco vloni usedli do lavic tři. Nárůst lze přičíst obydlování lokality mladými rodinami. S dalšími plány provozu pracoviště však je škola opatrnější. „Uvidíme, jak to tam bude pokračovat dál, protože jsou tam problémy s jídelnou, se stravováním,“ podotkl ředitel s tím, že budou hledat řešení.

Výstavba přivádí nové rodiny

Stavební boom nahrává nejen kutnohorské příměstské čtvrti Malín, ale hlavně některým menším školám.

Do křesetické školy by mělo za pár měsíců usednout pět žáků. „Nemusíme žádat o výjimku z počtu žáků. Pět nám jich odejde, takže budeme mít plný počet,“ zmínila ředitelka Soňa Pavlíková. Za poslední roky žáků přibývalo. Takzvaně za vodou s počtem žáků by podle ředitelky měla být škola až do roku 2016. „V obci se staví, takže se přistěhovalo několik rodin,“ pokračovala Pavlíková. Žáci dojíždějí například z nedalekých Poličan.

Větší počet žáků očekávají výhledově v žehušické základní škole. Kapacita mateřské školy nedostačuje a obec tedy žádá o její navýšení. To dává do budoucnosti příslib narůstajícího počtu prvňáčků pro místní školu. V současné době však zůstávají na setrvalém stavu, ale větší počet by určitě uvítali.

„Mladých rodin by mohlo do obce přijít více. Staví se tu, ale ty kolaudace nejdou tak rychle,“ podotkla ředitelka žehušické základní školy Yvetta Zemanová. Přestože všechny spádové děti do Žehušic dojíždějí, tak by další žáky určitě uvítali. „Ten odliv mladých mimo region je obrovský, protože tady nejsou žádné příležitosti k získání zaměstnání,“ poznamenala Zemanová.

Díky výstavbě však přibývají žáci i do vyšších ročníků. „Začínáme v první třídě na nižším počtu žáků a postupně nám do těch vyšších tříd přicházejí a počet navyšují,“ vysvětlila Zemanová.

Integrace: ve třídě bude méně žáků

Některé školy počítají od září také s integrací žáků s postižením. „Na Základní škole Kamenná stezka se otevře jedna nebo dvě třídy, záleží na tom, jaké bude složení dětí. Je tam předpoklad asistence pedagoga,“ zmínila Milada Nechojdomová, vedoucí oddělení kultury, školství a tělovýchovy Městského úřadu Kutná Hora.

Počet tříd v následujícím školním roce zůstane v Kutné Hoře stejný na Základní škole Kremnická a na Základní škole Jana Palacha se rozhoduje o otevření třetí první třídy.

Počet zapsaných dětí

Kutná Hora

ZŠ Kamenná stezka 35
ZŠ TGM 62
ZŠ TGM (Malín) 9
ZŠ Jana Palacha 67
ZŠ Kremnická 89

Čáslav

ZŠ Náměstí 48
ZŠ Masarykova 43
ZŠ Sadová 45

(zdroj: MěÚ Kutná Hora a MěÚ Čáslav)