Rada města původně navrhla v souvislosti s novou obecně závaznou vyhláškou 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu navýšení 
o dvě stě padesát korun. Odůvodněním bylo, že občané platí pět set korun, ale likvidace odpadu je mnohem nákladnější, čímž město, jehož rozpočet je napjatý, ztrácí. „Jsme si vědomi, že toto opatření má nezanedbatelný dopad na ekonomickou situaci některé skupiny občanů Kutné Hory. Proto by mělo být provázeno určitými závazky," řekl starosta Ivo Šanc. Těmi bylo podle jeho slov myšleno například to, že v příštím roce se poplatek už zvyšovat nebude, nebo že bude umožněno občanům poplatek rozložit a splácet ho postupně tak, aby se dopady na sociální situaci platičů maximálně zmírnily.

Samotný fakt zdražení nevyvolal mezi zastupiteli větší emoce. O ty se postarala až výše navrhované cifry.

Velkou diskuzi, která se kolem navrhovaného zvýšení poplatku zvedla, odstartoval místostarosta Jiří Franc: „Momentálně město vynakládá 788 korun na občana a inkasuje 500 korun. Rozdíl město dotovalo. Otázka je, jak dlouho jej může dotovat dál, když náklady stoupají."

Rozpočet pro rok 2013 je podle něj jeden z nejnapjatějších, jaké jsem měl možnost vidět. „Pokud budeme i nadále poplatek za odpad dotovat, museli bychom najít nějakou alternativu, kde sehnat náklady na odpady, jestli třeba z rozpočtu divadla, pečovatelské služby, zimního stadionu a tak dále," řekl a dodal, že rada podporuje jednorázové navýšení, aby nemuselo město postupovat plíživě. „Přidat stovku teď a za rok znovu," řekl Franc.

Studie mluví jasně
Na jeho slova navázal starosta Šanc, když přítomné informoval, že město si nechalo od firmy Eco-Com zpracovat studii odpadového hospodářství: „Z ní by měla vyplynout další opatření, která by nás měla vést k tomu, aby hospodářství bylo co nejefektivnější."

I když firma prezentovala výsledky studie ve středu, měl už v úterý večer starosta představu o obsahu studie. „Přiznávám, že z ní vyplývá, že náklady zpracování odpadu na jednoho obyvatele v Kutné Hoře patří k těm vyšším v rámci kraje. Musíme najít cestu, jak nákladnost hospodářství snížit. Třeba minimalizovat množství ukládané na skládku, protože poplatky za skládkování rostou enormní měrou," sdělil Šanc.

Sociální stránka
Zastupitele trápila otázka výše navrženého poplatku. Zdeněk Jirásek poukázal na sociální stránku věci: „Sledujeme média a víme, co nás a ostatní občany v roce 2013 čeká, co vše se bude zdražovat. Připadá mi proto neseriózní při první příležitosti zvednout poplatek o padesát procent. Já bych se přiklonil k tomu částku rozdělit. V roce 2013 zvýšit o 80 korun, v roce 2014 o dalších osmdesát a v roce 2015 to dorovnat na 750 korun."

K jeho názoru se připojili další zastupitelé, například Jan Cihlář, Iva Pospíšilová i Zuzana Moravčíková. Ta doporučila s vynesením ortelu zatím vyčkat: „Navrhuji, abychom se s výsledkem vytvořené studie odpadního hospodářství seznámili, než rozhodneme. Pak bychom lépe stanovili, jaká částka je nezbytná."

Richard Zahradníček, vedoucí ekonomického odboru, se proti diskuzi o nutnosti a výši poplatku ohradil s tím, že si má zastupitelstvo před nástupem celorepublikově finančně napjatého období ujasnit priority. „Co chcete z rozpočtu města sponzorovat. Zda kulturu, sport, opravy silnic a osvětlení nebo odpad. Likvidace odpadu, který vyprodukují občané, je služba a ta stojí peníze," zmínil Zahradníček.

S řešením situace, která se pomalu začínala dostávat do absolutního patu, nakonec přišel Karel Koubský. Přiznal, že byl původně pro stažení materiálu z jednání a pro předložení s informacemi studie až příště. „V tomto rozhodnutí nás tlačí čas. Navrhuji tedy kompromisní řešení, abychom zvýšili poplatek na 650 korun, tedy o sto padesát korun. Cílem je schválit to, protože pokud by se tak nestalo, pravděpodobně bychom se připravili o možnost výběru poplatků od cizinců a podobně," pronesl.

Jeho řešení doplněné o prodloužení doby splatnosti do 30. září nakonec podpořilo devatenáct zastupitelů ze sedmadvaceti přítomných s apelem, že by pomohlo, kdyby občané začali více odpad třídit.

Ohnivá diskuze na zasedání zastupitelů odráží rozpoložení obyvatelstva jen částečně. Zdeněk Černý z Kutné Hory říká, že poplatek není zase tak vysoký. „Nerad bych se ale dočkal toho, že budeme platit tisícovku," uvedl.
Naproti tomu Ludmila Němcová z Kutné Hory reaguje na celkové zvyšování cen: „Zdražuje všechno a nic přívětivého se na to říct nedá. Nevěřím, že se to musí dělat takto."

Ostatní města nespěchají

Zatímco kutnohorští zastupitelé si nakonec s navýšením poplatku za svoz a třídění odpadu pospíšili, menší města stejnou problematiku řeší ve větším klidu.

V Uhlířských Janovicích je navýšení poplatku teprve v návrhu rady. „O kolik by měl poplatek vzrůst, není stanoveno. Zastupitelé si nechají návrh projít hlavou a na zasedání v prosinci řeknou svůj názor, pak se uvidí," uvedla vedoucí hospodářsko-správního odboru v Uhlířských Janovicích Pavlína Heřmanová.

Podobně jsou na tom i v Čáslavi. „Teprve vytváříme potřebnou analýzu. Něco asi budeme předběžně vědět už v listopadu, ale o samotné výši poplatku se bude jednat až na zastupitelstvu v prosinci," řekla Miroslava Faltýnová z čáslavského odboru financí.

Jinak tomu není ani ve Zruči nad Sázavou. Úřednice Jana Jelínková informovala, že o obecné vyhlášce bude teprve jednat na zasedání zastupitelstva 19. listopadu: „Není ale ani jisté, zda se tehdy i rozhodne. Zastupitelé budou teprve informováni o situaci. Je možné, že rozhodnutí padne až 17. prosince.