Příčinou je například podle zastupitelky Marie Matyášové, ale i dalších, skutečnost, že členové zastupitelstva dostali do ruky potřebné materiály až těsně před hlasováním, a neměli tak dostatek času se s nimi seznámit.

V čem přesně problém spočívá? Zastupitelstvo odhlasovalo dvojnásobné zvýšení zmíněné daně, přičemž za základ však nebyl brán počáteční stav z roku 2008, ale již jednou zvýšená daň z letošního roku. Výsledkem by tak byla povinnost majitelů nemovitostí platit čtyřnásobek daně z roku 2008, tedy až neúměrně vysokou částku. Na problém upozornil Kutnohorský deník již v článku z 29. října.

Na základě této skutečnosti proto zastupitelé bezprostředně po posledním hlasování odsouhlasili konání mimořádného zastupitelstva, na němž se celá záležitost okolo daně z nemovitosti projedná znovu. Zastupitelé jsou přitom tlačeni časem – zákon ukládá rozhodnout do konce listopadu.

„Pochopila jsem, že za základ, od kterého se odrazíme, je vzatý rok 2008. Ale po hlasování jsme se dozvěděli, že za základ bude brán rok 2009,“ vrátila se k „nepovedenému“ hlasování zastupitelka Matyášová. Podle svých slov by bývala prosazovala okamžité opakování hlasování, ale starosta Ivo Šalátek ji upozornil, že jediným možným řešením v takovém případě je vypsání mimořádného zastupitelstva. K němu se také na starostův dotaz většina zastupitelů přiklonila. „Zeptal jsem se zastupitelů, jestli je někdo proti tomu, abych svolal mimořádné zastupitelstvo k projednání daně z nemovitostí znovu. Nikdo se proti tomu neohradil,“ říká k hlasování Ivo Šalátek.

Matyášová kritizovala právě způsob a rychlost předložení materiálu zastupitelům. „Největší neštěstí bylo, že jsme dostali papíry na stůl těsně před hlasováním. To nemám ráda a vždycky prosazuju, abychom materiály měli deset dní předem, protože na každé to hlasování se potřebujete připravit,“ řekla. K tomu, aby zastupitelé mohli kompetentně hlasovat, bylo podle ní zapotřebí přinejmenším několik výpočtů na kalkulačce.

„Myslím si, že se tím mělo počítat předem, protože zákon ve známost vešel dřív, a chyba byla, že hned na začátku předkladatel nevysvětlil, že za základ je brán rok 2009,“ dodala Matyášová. Zároveň ale připustila, že zastupitelé mohli být všímavější. „Myslím si, že lidé si dnes nezaslouží, abychom jim zvyšovali daň z nemovitosti. Dopad krize už je stejně velký,“ přidala svůj názor.

Také starosta připustil, že se hlasovalo poněkud narychlo. „Zastupitelé dostali zprávu až před hlasováním a obtížně se v ní orientovali,“ řekl.