Více než tři desítky jednacích bodů se nashromáždilo kutnohorským zastupitelům na dnešní poslední letošní zasedání.

Konec roku patří rozpočtování

Více než sedmdesát tři milionů korun, historicky neuvěřitelné číslo na investice září z návrhu rozpočtu na příští rok. K největším plánovaným akcím patří rekonstrukce technologie a ledové plochy zimního stadionu s částkou 8,5 milionu korun. Prezentaci na dostavbu zimního stadionu budou moci zhlédnout přítomní na začátku zasedání.

Dvanáct a půl milionu korun, nájmu na deset let dopředu za nemovitý a movitý majetek v areálu nemocnice, by měl být v příštím roce investován do obnovy. „Do svého majetku budeme moci konečně investovat,“ předeslal starosta Ivo Šalátek. Objevují se však i hlasy, že tato částka je nedostačující. „Z vlastního rozpočtu města nejde do nemocnice ani koruna,“ zdůraznila Magdaléna Havlovicová ze zdravotního výboru města, kteří společně našli možnosti, kde v rozpočtu přesunout další prostředky. Areál nemocnice by klidně snesl dvacet milionů korun více například na zprovoznění nového systému, urgentního příjmu, rekonstrukci lůžkové části, instalaci digitální ústředny, obnovu kaple, či rozšíření parkoviště.

Zastupitelé by zároveň měli vytyčit, kam hodlají směřovat investice v dalších čtyřech letech.

Slovo dostanou kultura i sport

Otázka rozpočtu se promítne i v dalším bodu jednání, kterým je restrukturalizace Galerie Felixe Jeneweina.

V diskusi se objeví také již odložené materiály, jako například další řešení sportovního areálu Lorec, kde se chystá rekonstrukce ve spolupráce se společností ČKD Kutná Hora.

Prodej ovlivní zaměření lokality

Již po několikáté by se měl objevit na stole také záměr prodeje bývalého cukrovaru v Čáslavské ulici. Tam je nyní městská ubytovna a charitní středisko Maják a Kotva. „Město má nabídku na odprodej zařízení a vybudování vícehvězdičkového hotelu,“ uvedl místostarosta Václav Vančura. Za každý obydlený být by mělo město dostat milion korun. Za objekt se nyní odbydluje by tak mohlo město dostat až devětadvacet milionů korun.

Zastupitelé se opět podívají také na výsledky výběrového řízení na prodej objektu bývalé školy v Neškaredicích, které odložily. Vítěz hodlá dům opravit a nabídnout zájemcům bydlení. „Chci, aby se Neškaredice začaly zkulturňovat a nám všem se tu lépe žilo,“ podotkl Jan Staněk z Neškaredic.