Prezident přijede do města v 15.10 hodin. Po příjezdu si prohlédne kutnohorský závod společnosti Philip Morris ČR, kde se setká s vedením společnosti, za účasti generálního ředitele a předsedy představenstva Andráse Tövisi, 
i se zaměstnanci kutnohorského závodu. Tabákovka je pro české hlavy státu velmi zajímavým místem. I Zemanův předchůdce Václav Klaus ji navštívil v roce 2010, kdy otevřel rozšířenou a modernizovanou část výrobního závodu.

Také Miloš Zeman si prohlédne modernější část továrny. Vedení firmy Philip Morris ČR mu chce ukázat hlavně část výrobní linky, do které se v posledních letech více investovalo a nové vybavení.

Prezident má na návštěvu továrny na cigarety necelou hodinu a kromě jmenovaných bodů programu je připravena rovněž prezentace o historii tabákové společnosti v Kutné Hoře.

Ze Sedlce odjede prezident Miloš Zeman 
v šestnáct hodin do jezuitské koleje, neboli Galerie Středočeského kraje (GASK). Tam se setká s představiteli města.
Již včera obdržel prezident z rukou hejtmana Středočeského kraje Josefa Řiháka darem speciální kopii Kutnohorské iluminace a Galerie Středočeského kraje by ráda ukázala vzácné návštěvě i její originál. „Pokud ji budeme panu prezidentovi předvádět, vystavíme ji v prostorách stálé expozice, prozradila za GASK Petra Bartušková.

Poté přejdou hosté do chrámu sv. Barbory k prohlídce.

Je zvykem, že státní návštěvy vítá v chrámu svaté Barbory arciděkan Jan Uhlíř. Ten je ale v této době mimo město. „Pana arciděkana zastoupí v této mimořádné události monsignore Josef Socha z královéhradecké diecéze," uvedl sekretář Římskokatolické farnosti Kutná Hora Jaroslav Bouška. Prezident se podle jeho slov podívá po chrámu na klasická návštěvní místa. „Budou to místa, kam se obvykle podívají turisté," podotkl Bouška. Že by prezident projevil zájem podívat se i do méně přístupných míst, farnost nepočítá. „Jsme v kontaktu s Hradem a nebylo nám řečeno, že by se chtěl podívat například do vyšších částí chrámu. Myslím, že jeho program je natolik plný, že k žádné změně na místě nedojde," předpokládá sekretář.

Jako dřívější státní návštěvy 
i Miloš Zeman si při prohlídce kutnohorské památky vyslechne klasickou hudbu. „Je připraven varhanní doprovod. Ten neobstará nikdo jiný než kutnohorský varhaník Michal Hanuš," uzavřel Jaroslav Bouška.

Po skončení prohlídky zamíří Miloš Zemana na Palackého náměstí. Tam v 17.20 hodin budou mít příležitost setkat se s ním i občané a návštěvníci Kutné Hory.

Palackého náměstí je již tradičním prostorem, kde se odehrává většina kulturních 
i společenských akcí a tak tomu bude i tentokrát, kdy bylo vybráno pro návštěvu prezidenta republiky. Po úvodních slovech místostarosty Jiřího France, který z důvodu nepřítomnosti starosta Iva Šance bude prezidenta doprovázet, promluví náměstek hejtmana Středočeského kraje Miloš Petera. Poté prezident pozdraví přítomné občany, kteří dostanou prostor na své dotazy.

Vedení města upozorňuje, že je nutné přijít dřív. Občané tak budou mít možnost zaujmout místa již od 16.50 hodin, kdy tam bude připraven 
i moderátor setkání.

Program v číslech

15:10: příjezd do sídla firmy 
Philip Morris ČR v Kutné Hoře

15:30: návštěva výrobní haly

15:35: setkání se zaměstnanci
(vnitřní dvůr areálu závodu)

16:10: příjezd k jezuitské koleji, setkání s představiteli města Kutná Hora v refektáři

16:55: návštěva gotického chrámu sv. Barbory

17:20: setkání s občany na Palackého náměstí