I když se již dopředu vědělo, že prezidentská kolona dorazí do Kutné Hory po třetí hodině, již dalece před uvedenou dobou stáli nejen přímo kolem u komplexu tabákovky, ale i podél nedalekého kruhového objezdu policisté v zelených bundách a regulovali dopravu. Jejich práci sledovalo i několik málo zvědavců, kteří se rozhodli si na prezidenta počkat takhle u silnice a vystačili si s tím, že zahlédli jeho automobil.

Před vstupní budovou tabákové továrny postávaly desítky fotografů a kameramanů a všichni netrpělivě vyhlíželi auto s vlaječkou. Když se konečně na vzdáleném okraji parkoviště objevilo světlo 
z majáčků, mnozí se natlačili na okraj chodníku, kde měla kolona zastavit.

Prezident na místě spolujezdce
Prezidentské auto přijelo jako třetí a z něj vystoupil rozesmátý Miloš Zeman. Některé přítomné lehce překvapil tím, že neseděl na zadní sedačce svého vozu, ale vepředu na místě spolujezdce po pravici řidiče.

V příštích vteřinách prezident rozdal několik úsměvů do fotoaparátů a vydal se vchodem pro hosty přímo do tabákové továrny.

Následovala půlhodinka, kdy prezident jednal s představenstvem továrny, od nějž si zároveň převzal i dlouho utajovaný dar – dvojici obrazů (grafiku s kutnohorskou tematikou od Františka Doubka a zarámovanou koláž z tabákových lístků). Posléze si šel prohlédnout i část výrobny.

Mezi tím se v historické části tabákovky, konkrétně 
v chodbě s pověstnými freskami, připravovalo setkání hlavy státu se zaměstnanci. Nejdříve se objevovali členové personálu zdejších kanceláří, kteří zvědavě nakukovali, jak se před malým řečnickým pultíkem instalují kamery. Někteří sledovali přípravy na setkání z ochozů, jiní se přišli podívat až přímo ke kamerám.

Jak minuty postupovaly, začaly se davy rozrůstat. Jako poslední dorazil zástup zaměstnanců z výrobny v červených stejnokrojích. Někteří přicházeli 
s úsměvem, jiní s nic neříkajícím výrazem.

„Už by to mohlo začít," ozývalo se po chvíli ze všech stran. Zaměstnanci čekali jak v povídavých hloučkách, tak i jednotlivě ledabyle opření o zeď.
Čekání konečně skončilo v 15.50 hodin, kdy si před zaměstnance za řečnický pult stoupl ředitel a předseda představenstva firmy András Tövisi a prezidenta oficiálně přivítal. V krátkém proslovu ředitel shrnul jak historii, tak aktuální situaci továrny.

Kouřit jsem začal 
v sedmadvaceti
Poté si již vzal slovo prezident osobně. Ve své řeči zdůraznil, že vždy, když má na svých cestách navštívit nějakou továrnu, vyžaduje setkání se zaměstnanci. Přítomné následně rozesmál prohlášením, kterým vtipem reagoval na kritiku, že je kuřák: „Začal jsem kouřit až ve dvaceti sedmi letech, tedy ve věku, kdy je již organismus plně rozvinutý a na tabák připravený."

Po sklizeném potlesku ještě dodal, že si je plně vědom, že se od něj očekávají na závěr řeči veselé bonmoty, a ani firma Philip Morris ČR o něj nezůstane ochuzena: „O kouření se nesou dvě verze. První verze je pozitivní a říká, že tabák je prevence proti Alzheimerovi a Parkinsonovi. Druhá je verze je pesimistická a říká, že první je pravdivá, protože kdo kouří tabák, Alzheimera a Parkinsona se nedožije. Já se přikláním k té první verzi," podotkl prezident.

Když zodpověděl několik dotazů přítomných zaměstnanců, prezident se rozloučil 
s tabákovou továrnou a odjel za dalším bodem svého programu, Galerií Středočeského kraje v jezuitské koleji.

Hlavně rychle zpátky do práce
Po prezidentově odchodu se zaměstnanci rychle rozutekli zpět ke své práci. Mnozí si cestou mezi sebou sdělovali dojmy. Povídali si o jeho řečnickém umění, oceňovali i jeho humor a někteří se rozpomínali na předchozí návštěvu hlavy státu – Václava Klause. Mezi nim byl i Roman Merunka.
„Pan Zeman je mým oblíbencem, tak jsem se na něj těšil," řekl. „Čekal jsem, že bude působit přesně tahle. Že bude sympatický a vtipný. Jeho humor na něm oceňuji. Vzpomínám si, že tu byl i Václav Klaus, bohužel oba pány a jejich vystupování nemohu porovnat. Tehdy, když tu procházel pan Klaus, jsem zrovna neměl směnu," dodal a zamířil rychlým krokem zpět do továrny.

Vystoupení Miloše Zemana splnilo očekávání i v Radku Tomanovi. „Byl stejný jako v televizi. Lidový a plný bonmotů," zhodnotil stručně celou návštěvu na závěr oslovený zaměstnanec kutnohorského podniku tabákové společnosti Philip Morris ČR.