Návštěvníci měli možnost se seznámit s genetickou metodou výuky čtení a psaní a mohli být přímými svědky vzdělávání svých prvňáčků.
„Výuka touto metodou probíhá na škole již třetím rokem. Děti se učí číst zpočátku jen velká tiskací písmena a z nich přímo čtou celá slova, neučí se tedy vůbec slabikovat. Chápou tak lépe obsah toho, co čtou,“ řekla ředitelka školy Alena Kotrbová s tím, že učitelům to poskytuje velký prostor pro kreativní výuku.
„Hodina má trvat pětačtyřicet minut, ale může být podle potřeby žáků buď kratší nebo delší, třeba i celé dopoledne. Týdenní počet hodin v jednotlivých předmětech však musí být dodržen,“ podotkla ředitelka Základní školy Žižkov Alena Kotrbová s tím, že tento způsob výuky je nejen efektivní, ale i samotné děti baví a upevňuje jejich soustředění a celkový vztah ke škole.