„Pravidla ankety Zlatý Ámos jsou už od prvního ročníku stejná," řekl ředitel ankety Slávek Hrzal. To znamená, že do přihlášky je třeba napsat stručnou charakteristiku navrhovaného kandidáta, popsat jednu příhodu s ním prožitou a připojit podpisy sta osob, které s přihláškou souhlasí. To všechno do 31. prosince 2008 poslat na adresu Klub Domino, Dětská tisková agentura, Na Nivách 314, 141 00 Praha 4.

Formulář přihlášky i další informace jsou k dispozici na www.zlatyamos.cz. Na této internetové adrese také organizátoři všechny přijaté přihlášky zveřejňují.

V lednu a únoru roku 2009 se uskuteční regionální kola ankety. V nich budou žáci a studenti své návrhy obhajovat. Na začátek března je připraveno semifinále, ve kterém se prezentují navržení učitelé. Veřejné finále ankety se uskuteční v Praze v pátek 27. března 2009.

Anketa Zlatý Ámos tvoří jakýsi most mezi dvěma pedagogickými svátky. V říjnu, kdy pravidelně začíná nový ročník, je z rozhodnutí UNESCO světový den učitelů (5. října), v březnu, k výročí narození Jana Amose Komenského, kdy anketa vrcholí slavnostní korunovací, se slaví už tradičně den učitelů v České republice (28. března).

Kdo je podle vás nejlepším učitelem na Kutnohorsku? Vyjádřit se můžete v diskuzi.