To samé platí například v Zemědělské obchodní společnosti Kačina. „Zkoušeli jsme žně zahájit ještě o něco dřív, ale obilí bylo přeci jen ještě nevyrovnaně uzrálé,“ dodal ředitel ZOS Kačina Jaroslav Havránek.

První plodinou, která přišla „na řadu“, byl tradičně ozimý ječmen. „Například na pšenici je zatím přece jen brzo,“ dodal zemědělec Jiří Coubal.
Odhadovat výši úrody je podle zemědělců zatím stále předčasné. „Úroda bude zcela určitě suchem ovlivněna, i když konkrétní škody lze zatím odhadnout jen těžko. Některé porosty jsou poškozené už teď,“ uvedl však už dříve ředitel společnosti Agro Podlesí Červené Janovice Antonín Šárovec.

Žně letos začaly o čtrnáct dní dříve než v loňském roce

Letošní teplá zima se promítlado načasování žní. Ty na většině území začaly zhruba o čtrnáct dní dříve než v loňském roce. První plodinou, která se začala sklízet, je tradičně ozimý ječmen.V Zemědělské obchodní společnosti Kačina začali se sklizní „naostro“ až o tomto víkendu. „Zkoušeli jsme to už dříve, ale ukázalo se, že obilí je nerovnoměrně uzrálé a že to ještě nejde,“ uvedl ředitel společnosti Jaroslav Havránek. Ozimý ječmen však už mají sklizený i zde. „Na pšenici je ještě brzo,“ myslí si zemědělec Jiří Coubal.

K očekávané výši úrody se zemědělci vyjadřují v tom smyslu, že bude negativně poznamenaná především suchem. Nebude se však parně jednat o příliš dramatický propad. „Srážky se nakonec dostavily, takže rostliny tu potřebnou vláhu mají,“ prohlásil například rolník Robert Hoffmann. Určité ztráty se ale očekávat dají. „Nejhůř na tom budou asi obiloviny. Čerpají totiž vláhu z povrchové vrstvy, kde té vláhy bylo nejméně,“ myslí si další rolník Václav Nedvěd. „Ale nějak černě bych to neviděl,“ dodal.

Podle temnějších jarních předpovědí měly být suchem poznamenány především jarní plodiny, jako jsou ječmen, jarní pšenice nebo cukrovka. Mluvilo se také o máku. Dvou posledně jmenovaných rostlin se však podle novějších zpráv žádné velké ztráty týkat nebudou.