Kvůli špatnému stavu musela být část místa posledního odpočinku zpopelněných na starém hřbitově ve městě rozebrána a opět poskládána na novém základu. „Kolumbárium se naklánělo a hrozilo, že spadne do silnice. Jeho podklad se zřejmě po letošní zimě a po vlhku, co letos panuje, začal sesouvat,“ zdůvodnila Ludmila Plášilová, vedoucí technických služeb města. Opravy, které započaly prvního a skončily dvacátého září, stály šedesát tisíc korun.

Převážnou část uren si lidé před rekonstrukcí kolumbária vyzvedli. Zbylých devatenáct nádob bylo uloženo provizorně na novém městském hřbitově. Ty si od příštího týdne mohou lidé vyzvednout v kanceláři technických služeb. „Vydávat je budeme ve středu a v pátek od devíti do třinácti hodin. Pokud někdo v tyto termíny nemůže, je možná domluva,“ doplnila Plášilová.