Pracovníci spolu s klienty vymýšlejí a plánují nové aktivity, které se spíše než ven hodí do tepla Kotelny.

Podle vedoucího klubu Dana Horyny nabízejí podzimní a zimní dny prostor pro jinak zaměřené trávení volného času než na jaře či v létě, kdy se snaží být s klienty co nejvíce venku a v pohybu. Pro nadcházející období se připravují spíše kratochvíle zábavně – vzdělávací, při kterých jsou klienti více v klidu, více spolupracují a mají více podnětů k zamyšlení. „Například pátky budou vyhrazeny filmovému klubu. Budeme vybírat filmy na vhodná témata, někdy budou navazovat na další aktivity, jako v případě filmu Architekt odpadu, po němž odstartuje seriálový workshop PET ART, který završíme na jaře společným výtvorem z PET lahví,“ uvedl Horyna. Pravidelné workshopy různého zaměření se budou pořádat v úterý.

Klienti připraví mongolské speciality

V prosinci ochutnají v Kotelně mongolské speciality, které připraví klienti z této etnické menšiny. „Je to pro nás bezvadná příležitost seznámit sebe i klienty s jinou kulturou. Představovat bez předsudků životní styl nějaké menšiny či neznámé kultury považujeme za součást prevence sociálně nežádoucích jevů, jako je například xenofobie, která často pramení z pouhé neznalosti,“ doplnil Horyna.

Na programu je i beseda o nebezpečí drogové závislosti a beseda s rodiči v místní škole. V zimě by si klienti společně s pracovníky klubu měli Kotelnu zvelebit.