Stísněný prostor prvního patra budovy školní jídelny se jim stal útočištěm. „Je to náročné a učí se všemožně i tam, kde sídlí ekonomický obor, zástupce ředitele i já,“ nastínil současnou situaci ředitel zručské základní umělecké školy Jiří Freml.

Místo nástrojů školou vrčí sbíječky

Výuka podle jeho slov není nijak zkracována a probíhá podle učebního plánu. Pro žáky, ale hlavně učitele je však náročnější.

Veřejných vystoupení mladých umělců bude jako šafránu. „Jsme omezeni vystupováním, protože nemáme sál. Máme ale smlouvu s hotelem Centrin, kde můžeme vystupovat čtyřikrát ve školním roce, a kde se budou prezentovat všechny naše čtyři obory,“ poznamenal Freml a pro srovnání dodal, že v minulých letech měli žáci každoročně na šedesát vystoupení a výstav.

Přestavba budovy umělecké školy byla už nezbytná a současným nárokům na výuku nevyhovovala.

Místo hudebních nástrojů tak školní budovou zní zvuk kladiv a sbíječek. Interiér školy se mění k nepoznání. Z některých starých větších učeben jsou už menší. Ty budou určeny pro hudební obor. „Dělaly se základy jako odpady, elektřina, podlahy a sociální zařízení,“ doplnil Freml.

Ředitel školy také spolupracoval s architektem na studii projektu víceúčelového sálu. „Nyní se připravovalo zadávací řízení na vybavení školy,“ pokračoval ředitel Freml.

Jde o veřejnou zakázku na dodávku a montáž nového nábytku, multimediálních kateder, magnetických tabulí s keramickým povrchem, interaktivních tabulí, dataprojektoru a vybavení včetně softwaru. Součástí je i dodávka a montáž mobilní schodišťové plošiny a také stavební práce s tím související.