Cílem přednášky, či spíše zábavné diskuse, bylo volnou formou přiblížit mladým lidem obor, který je stále pro mnoho z nás velkou neznámou, ač se nás každodenně týká. Žáci se tak přímo od zdroje dozvěděli například proč a kdy investovat, do čeho a jak, jaký úrok lze kde očekávat a podobně.

V dnešním světě je zapotřebí problematiku financí a investic zvládnout v poměrně mladém věku. Petr Šimčák, ředitel obchodu a marketingu Pioneer Investments, se proto snažil studentům pochopitelnou a zábavnou formou vysvětlit, proč je důležité investovat, jak například získat prostřednictvím investování prostředky na studia či penzi, co jsou to akcie, obligace či podílové fondy a podobně. Že šlo o téma, které mladé studenty velmi zajímá, se ukázalo zejména v diskusi.

Deváťáci se například ptali, co je bezpečná investice, zda se vyplatí vložit peníze spíše do nemovitostí či akcií nebo se dozvěděli, že i kapesné není nutné celé utratit. Přišla řeč i na důležitost a prospěšnost charity.

Během krátkých soutěží se ukázalo, že žáci byli pozornými posluchači a že snaha Pioneer Investments přiblížit svůj byznys mladým lidem, tedy potenciálním investorům či třeba budoucím investičním poradcům, může vyústit v jak prospěšnou a osvětovou, tak docela zábavnou přednášku.