Rada města Kutná Hora schválila jednu verzi rozpočtu pro příští kalendářní rok. Výdajová část počítá s historicky nejvyšší částkou – 73 miliony korun. „Včetně dotací budou výdaje činit zřejmě přes sto milionů korun,“ domnívá se starosta města Ivo Šalátek.

A co budou v příštím roce největší investiční akce v Kut〜né Hoře? Z valné většiny se jedná o rekonstrukce školních zařízeních a stavební práce na sportovištích.

„K největším akcím patří rekonstrukce Základní školy Palachova a Základní školy Masarykova v Kutné Hoře,“ uvedl Šalátek.
Okolo padesáti milionů by v příštím roce měla dále „spolknout“ rekonstrukce zim〜ního stadionu a finančně náročné (desítky milionů) budou i práce na takzvané letní scéně.

„Kolem 3,5 milionu půjde na informační technologie na městském úřadě. Je to nemalá částka, kterou je však nezbytné zhruba jednou za deset let na tyto účely vynaložit,“ zdůraznil starosta.