Hlavní slovo za pronájem bufetu v přízemí, stolků před bufetem, ale také takzvané „snídárny“ v prvním patře měly tehdy vypracované odhady a znalecké posudky.

Ačkoliv původně chtělo vedení města vyhlásit výběrové řízení znovu se stejnou částkou, rada to zamítla a městu na konci prázdnin nezbylo nic jiného, než cenu nájmu snížit a to dost výrazně, na 19 500 korun měsíčně. Na tuto cenu už slyšeli hned dva zájemci, kteří se do výběrového řízení přihlásili.

„Vyhrál zájemce, který plně respektoval cenu. Rada města už schválila podepsání nájemní smlouvy,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora. Podle něj bylo kromě posudků nutné zohlednit také to, že hala ještě není kompletně dostavěná. Chybí ji totiž takzvaná tréninková hala, která by měly vzniknout v rámci třetí etapy.

Kromě občerstvení bude na Klimešce nová i přenosná světelná tabule za téměř sedm tisíc korun, kterou městu darovala soukromá firma z Přítok. „Výhodou je, že se dá přenášet ve chvíli, kdy se hala pro sportovce rozdělí na polovinu,“ uvedl Josef Viktora.