„Naši návštěvu spoluorganizoval poslanec Milan Pour a inženýr Kukla. Během dvouhodinové prohlídky, kterou vedl sám pan poslanec, jsme si prohlédli sněmovnu i přidružené prostory. Pro účastníky nakonec připravil i dárek,“ popsala Marta Puchríková za klub důchodců s tím, že Milan Pour přislíbil udělat besedu přímo v Kutné Hoře jako náhradu těm, kteří se výletu nemohli zúčastnit.

„A když už jsme byli v Praze, tak jsme navštívili i výstavu Blanky Matragi,“ zakončila Puchríková.