Z budovy bývalé družiny v Zachově ulici jsou senioři nadšení. Hned na prvním zářijovém setkání jich byla doslova plná vila.

V Koukolově vile mají senioři k dispozici několik místností a nové sociální zařízení. Scházet se budou třikrát týdně, cedule s otevírací dobou bude viset i na hlavních vratech v Zachově ulici. Klub má ale se zdejším prostorem další plány. Do budoucna by senioři chtěli vybudovat i zahradní altánek a posezení v prostorách zahrady, kterou budou mít rovněž k dispozici.

Seniorů bylo na prvním zářijovém setkání opravdu hodně, zapisovali se totiž na zájezdy, které Klub důchodců během roku pořádá. „V klubu patří zájezdy k velmi oblíbeným činnostem," uvedla vedoucí klubu Jana Hasalová.

DLOUHÉ ČEKÁNÍ

Na nové prostory kutnohorští senioři čekali dlouho. Původní byly nejen nevyhovující co se velikosti týče, problém byl i v tom, že byly v majetku Sokola a ten měl smlouvu s městem, takže pronájem pro klub byl zbytečně složitý. Nyní bude možná přímá komunikace mezi klubem a městem.

Oficiálně má klub tyto prostory zatím jen provizorně. „Dosud jsme fungovali jako Klub důchodců, jenomže ten neměl žádnou právní subjektivitu," uvedla vedoucí klubu, s tím, že město požadovalo, aby klub nějaké právní ukotvení měl.

Udělalo však vstřícný krok a seniorům prostory zapůjčilo ještě předtím, než klub důchodců svůj oficiální statut získá. „Udělali jsme to tak, že jsme se spojili s Českou radou seniorů (ČRS) a pod touto budeme registrovaní," doplnila Hasalová.

ČRS bude mít sjezd teď 12. září a kutnohorský klub bude spadat pod Krajskou radu seniorů Středočeského kraje, která má sídlo v Kladně. Po řádné certifikaci bude mít klub důchodců s městem smlouvu o výpůjčce na dobu neurčitou.

Zároveň klub požádal o příspěvek na činnost tak, jak je to běžné i v jiných městech. „Místostarosta Viktora přislíbil, že budou financovat jak provoz, tak činnost," dodala vedoucí klubu.