Dokonce i starostka Čestína Miroslava Sýkorová. Ta napsala na krajský úřad spoustu žádostí a dopisů. „Myslím, že je to trošku i moje zásluha, že mostek je opraven dříve, než bývá obvyklé,“ uvedla Sýkorová s tím, že vstřícnost kraje nemůže popřít. Ten hodně pomohl. „Jsem ráda, že se mostek opravil za tak krátkou dobu,“ uvedla Sýkorová.

Ve čtvrtek se slavnostního otevření mostku za Středočeský kraj zúčastnil náměstek hejtmana Josef Martinic. Podle jeho slov se za peníze, které kraj investoval, podařilo velké dílo. Investice do opravy klenbového mostku stála přes 6 milionů korun. „Firma na základě naší žádosti dílo dala dohromady a předala v předstihu,“ upřesnil Martinic. Starostka Čestína si nyní nejvíce přeje, aby silnice, po kterých byly vedeny objížďky, byly opraveny. Konkrétně třeba v Čenovicích.