Podpořte vydání knihy ZDE. Kniha s názvem „Právo má přednost před mocí“, která mapuje osudy generála justiční služby JUDr. Jana Emanuela Vančury, vyjde letos říjnu a její křest proběhne v rámci oslav vzniku republiky.

Jan Vančura se narodil v Čáslavi 2. června 1895 a zemřel 5. května 1959 v Uherském Hradišti. Po vypuknutí první světové války narukoval do rakousko - uherské armády a odjel na ruskou frontu, kde se dostal do zajetí a později vstoupil do legií. Jako důstojník legií se zúčastnil bojů s bolševickými jednotkami, obrany Transsibiřské magistrály, byl raněn a později se vrátil zpět do samostatného státu.

Po válce pracoval jako soudce a advokát. Po německé okupaci v březnu roku 1939 se aktivně zapojil do domácího odboje v organizaci Obrana národa a stal se jedním z vůdčích členů. Po odhalení její činnosti gestapem odešel do zahraničního odboje.

Po návratu do osvobozené vlasti sloužil v nejvyšších funkcích armády. Po únoru roku 1948 byl jako bývalý legionář a zahraniční voják ze západní fronty vystaven tvrdé politické perzekuci, zbaven místa v armádě a pensionován. Zemřel na následky válečných útrap.

A proč se několik nadšenců snaží vydat knihu o zapomenutém generálovi z Čáslavi? Na to odpověděla jeho vnučka, doktorka Helena Šuranská: „Hlavním důvodem je, aby se nezapomnělo na dědečkovo hrdinství a aby se nezapomnělo ani v dnešní době, co slovo hrdinství znamená.“

Reprofoto z knihy.
Vydali knihu o brigádním generálovi Františku Moravcovi